Sätt Europa i arbete!

 

Idag tisdag 18 februari släppte vi en rapport ”Sätt Europa i arbete” med 15 åtgärdspunkter för fler och bättre jobb i EU. För hela rapporten, klicka här

Den ekonomiska och sociala krisen i Europa har slagit hårt. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna ned och villkoren försämras på arbetsmarknaden. Därför är det tydligt redan nu att EU-valet i maj handlar om jobben. De senaste årens högerpolitik i EU har misslyckats. Ensidiga åtstramningar, nedskärningar och privatiseringar har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna.

Vi behöver ett maktskifte i EU med tydligt mål för fler och bättre jobb.

– Förstärk den aktiva arbetsmarknadspolitiken och utöka satsningarna på forskning, utbildning, infrastruktur och miljö.

– Prioritera ungas situation ? se till att ungdomsgarantin efterlevs.

– Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner.

– Stoppa missbruket av visstidsanställningar.
– Se till att de fackliga fri- och rättigheterna respekteras fullt ut och stärk arbetsmiljöarbetet.
– Det ska gå att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
– Huvudentreprenören ska ta ansvar för att underleverantörer betalar löner och avgifter.
– Satsa på jämställdheten ? förutom att kvinnor ska ha lika rättigheter är detta en stor tillväxtfaktor.
– Skapa förutsättningar för kvinnor att arbeta och göra karriär genom att utöka omsorgen och kvotera till styrelser.

Olle Ludvigsson – Göteborgs röst i Europa

facebook Twitter Email