Satsningar på socialdemokratisk kulturpolitik slår vakt om demokratin och skapar trygghet i en ny tid!

Kära kamrater, kulturpolitiken har länge varit i skymundan. Idag är de som mest aktivt driver kulturpolitik nationalistiska och auktoritära krafter.

När Donald Trump valdes till president inledde han med ett frontalangrepp på det amerikanska kulturlivet genom att skära ner kulturstödet med en miljard dollar. Demonisering av kulturarbetare är en central del i hans retorik. Likadant är det på hemmaplan. Sverigedemokraterna driver ett antidemokratiskt program som syftar till att begränsa konstens verktyg till en priviligerad elit som ska fostra lydiga människor i nationalistisk anda.

När den auktoritära högern attackerar konsten och kulturen handlar det inte om ekonomiska prioriteringar. Det handlar inte heller om att man vill skydda kulturen från politisk styrning.

Det handlar om att konsten, när den görs tillgänglig för vanligt folk, frigör dem att ifrågasätta, att samarbeta och att bygga koalitioner för en bättre värld. Auktoritära ledare i alla tider har erkänt detta faktum, och agerat därefter.

Runt om i landet har vi lokala politiker som genomfört fantastiska kultursatsningar, många av er sitter här inne. Vi vet alltså att det finns socialdemokratisk kulturpolitik. Denna kompetens måste vi tillvarata genom att som parti formulera ett kulturpolitiskt program som slår vakt om demokratin och som syftar till att ge kulturen och dess skapare trygghet i en ny tid.

facebook Twitter Email