Satsning på bostäder för unga

För oss socialdemokrater är en fungerande bostadsmarknad en förutsättning för fler jobb och rörlighet på arbetsmarknaden. Därför vill vi Socialdemokrater i Göteborg vill ta fram 7 000 student- och ungdomsbostäder till jubileumsåret 2021.

– Göteborg är, och ska förbli, en populär studentstad. Vi är glada och stolta över att så många unga söker sig hit för jobb och studier, säger Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver ett ökat bostadsbyggande och unga och studenter är en prioriterad grupp. Med en regering ledd av Stefan Löfven kommer vi ha en nationell bostadspolitik som gör det möjligt att öka byggandet.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med sin bostadspolitik. Sedan investeringsstödet försvann har byggandet av hyresrätter och studentbostäder rasat i storstadsregionerna. Istället för att hitta lösningar på bostadsbristen har regeringen utrett den. Men de 69 utredningar man hittills har sjösatt har inte lett till någon fungerande

KOMPISKONTRAKT

Många unga kan tänka sig bo ihop med sin kompis, men det är desto svårare att få tag i en större lägenhet. Det är idag ett stort ekonomiskt åtagande att flytta in i en större lägenhet med en kompis som inneboende, eftersom den som är skriven på kontraktet är betalningsskyldig.

Utöver de 7 000 nybyggda lägenheterna vill vi införa SSU:s kompiskontrakt. Det innebär att flera personer tecknar varsitt avtal för sin del av lägenheten. På så vis blir man inte betalningsansvarig för sin kompis på samma sätt som när du bor med en sambo. Ett KompisBo-kontrakt bör vara tidsangivet på ett antal år. På så vis ger vi fler unga möjlighet att få en bostad och får en mer effektiv användning av beståndet. Det finns framgångsrika exempel från andra kommuner och vi bör utreda vilket tillvägagångssätt som är mest optimalt för Göteborg. 

– Många unga vill bo tillsammans. Kompiskontrakten kommer göra det lättare, säger Linus Glanzelius SSU-Göteborgs ordförande. Det är bra att man i Göteborg är villiga att testa detta samtidigt som allt fler lägenheter byggs med unga och studenter som målgrupp.

facebook Twitter Email