Samverkan bygger Sverige starkare

Vårt mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Då behöver Sverige en ny strategi för jobben och en aktiv näringspolitik i samverkan med näringsliv och akademi. I Göteborg finns redan många sådana goda exempel, skriver Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S).

Sverige behöver slå in på en ny väg. Nästan en halv miljon gick arbetslösa i juni enligt SCB. 78 000 unga var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt faller Sverige i internationella jämförelser i konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det är mycket oroväckande, men också logiskt mot bakgrund av att högerregeringen prioriterat ned samverkan och näringspolitik och i stället lagt allt krut på att sänka skatter, pressa löner och subventionera branscher.

Stark utveckling i Göteborg

Trots regeringens misslyckanden ser vi att Göteborg med kringliggande region haft en stark utveckling. Sedan år 2000 hittar vi den högsta jobbtillväxten i landet i Göteborgsregionen. Kanske ännu mer intressant är att Göteborgsregionen sedan år 2000 har Sveriges högsta tillväxt i total lönesumma. Det indikerar en stark utveckling med fler som anställs, men också att det handlar om lönsamma företag med ett högt kunskapsinnehåll som kan betala högre löner. Samtidigt har Göteborg klarat ungdomsarbetslösheten bättre än riket. Under 2013 var arbetslösheten bland unga 18-24 år två procentenheter lägre i Göteborg än i riket.

Det finns inga genvägar om Sverige ska klara jobben och stå sig i den allt skarpare internationella konkurrensen. Vi är inte störst eller billigast. Därför måste vi flytta fram våra positioner genom kvalitet, innovation och kompetens i stället för sänkta skatter och pressade löner. Vi ser att en aktiv näringspolitik och samverkan är nyckelfaktorer för att skapa bättre möjligheter för såväl de små-, medelstora och större företagen.

Många goda exempel

I Göteborg finns många goda exempel där staden, näringslivet och akademin samverkar och skapar möjligheter för företag att testa affärsidéer mot verkligheten. Från 2017 kommer 100 självkörande Volvobilar att rulla på Göteborgs vägar och studera samhällsfördelar med trafikflöde, säkerhet och miljö. Redan 2015 testas en ny busslinje som går helt på el i Göteborg, ett projekt som inte bara testar Volvos tysta och avgasfria bussar, utan skapar möjligheter att utveckla Göteborgs stadsmiljö. Det är samverkan som skapar både affärs- och samhällsnytta.

Tillsammans med akademi och näringsliv vill vi fortsätta utveckla Göteborg som innovationsstad, en stad som ser framtidens lösningar och samverkar för att förverkliga dem. Göteborg ska vara ledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Som ett första steg vill vi skapa ett forum för strategiska näringslivsfrågor i Göteborg, som på samma sätt som ett innovationsråd under statsministerns ledning på central nivå ska utveckla den strategiska samverkan med näringslivet.

Det är glädjande att nyföretagandet ökade med fem procent i Göteborg under 2013, men vi vill göra mer för att främja företagsklimatet. Sedan en tid erbjuder staden bland annat tillväxtprogram för små- och medelstora företag, starta fo?retagskurser, inkubatorer och en företagsakut. Det handlar både om att verka för ett ho?gt nyfo?retagande och att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att överleva, utvecklas och växa.

Effektivare företagsstöd

I Göteborg tar vi nu ytterligare steg för att stärka företagandet genom att skapa ett entreprenörskvarter. Detta kommer både utgöra en fysisk mötesplats för entreprenörer och förbättra och effektivisera stödet till företagare. Genom att skapa en väg in för den som behöver stöd eller vägledning, vill vi både förenkla för företagen och samordna aktörernas insatser på ett mer effektivt sätt.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Då behöver Sverige en ny strategi för jobben och en aktiv näringspolitik som hänger samman genom alla politiska beslutsnivåer och som sker i samverkan med näringsliv och akademi. Därför behöver Göteborg en Socialdemokratiskt ledd regering. Så skapar vi fler jobb för ett bättre Göteborg. För alla.

Stefan Löfven (S)
partiledare

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Tidigare publicerad GP-debatt 16 augusti

facebook Twitter Email