”Sahlgrenska förtjänar bättre!”

Nyligen blev det klart att Cecilia Dalman Eek (S) fortsätter som vice ordförande för Sahlgrenska sjukhuset, efter att hon tidigare annonserat att hon skulle lämna. Cecilia är laddad för att fortsätta kämpa för en jämlik vård som alla har tillgång till. Därför är hon väldigt kritisk till högerstyrets budgetförslag för nästa år som innebär att Sahlgrenska måste spara 500 miljoner kronor. ”Högerstyret tvingar Sahlgrenska att ta fram sparplaner i ett läge där sjukhuset redan är hårt pressat av pandemin och flera år av underfinansiering. Istället vill de satsa på dyra privatiseringar som skapar vinstjakt och splittrar vården. Sahlgrenska förtjänar bättre! Jag lovar att fortsätta kämpa för att sjukhuset ska få bättre villkor.”

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, är väldigt nöjd med att Cecilia blir kvar. ”Sahlgrenska sjukhuset behöver en politisk ledning som ger bättre villkor så att köerna kan kortas och personalen få bättre förutsättningar. Jag vet att Cecilia kommer att fortsätta kämpa varje dag för att det ska bli så. Att hon blir kvar är väldigt glädjande.” säger han.

facebook Twitter Email