Sagt och gjort i Almedalen 2016-2

Vad har göteborgssossar sagt och gjort i Almedalen 2016? Här är ett urval:
(Sidan uppdateras fortlöpande under Almedalsveckan)

 

Johan Büser torsdag 7 juli kl 12.30

?Det är gott, nyttigt och bra för miljön att äta ekologisk och vegetarisk mat? sa riksdagsledamot Johan Büser vid ett seminarium i almedalen med Naturskyddsföreningen. ?Det ska vara lätt för konsumenten att välja mat som också är miljövänlig.

Men det går också att göra mycket politiskt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har t ex avsatt 200 miljoner kronor till svenskt ekologiskt jordbruk för att stimulera övergången till miljösmartare produktion. I Göteborgs stad har på alla skolor infört en vegetarisk dag och allt kött som serveras är ekologiskt.

Det har mer effekt än att som moderaterna tro att skattesänkningar och marknadskrafterna löser miljöproblemen. Politik kan skapa framtidstro och en bättre framtid? avslutade Johan.

 

 

——————————————————–

Anna Johansson torsdag 7 juli kl 11.00

Infrastrukturminister Anna Johansson Intervjuades under torsdagen av dagens samhälle om bland annat finansieringen av höghastighetståg. En mycket viktig fråga för Göteborgs arbetsmarknadsregion.

”Bra samtal med Dagens samhälle, om våra prioriteringar inom infrastruktur- och transportpolitiken. En viktigt fråga för mig förutom de processer som pågår och som ska påbörjas med proposition och nationell plan, är samverkan med de nordiska länderna. Vi behöver säkra flöden för personer och gods över gränserna. Tillgängligheten är förstås jätteviktig för Göteborg och Västsveriges utveckling.” Säger Anna efter intervjun.

Se hela intervjun här.

 

——————————————————–

Gunilla Carlsson torsdag 7 juli kl 07.00
Vilken är kulturens roll i samhället? Riksdagsledamot Gunilla Carlsson deltar i Västpodden om kulturen som en förutsättning för den svenska modellen (3.30 min in i programmet). I sändningen medverkar också riksdagsledamot Mattias Jonsson (24 min in i programmet) om bostäder, båtar och barn. Lyssna här.


——————————————————–

Mattias Jonssons onsdagen 6 juli kl 16.00
Vad händer med e-handeln? Teknikutvecklingen har gått fort framåt och många företag har vunnit mycket på utvecklingen inom e-handeln. ?Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar initiativ för att stötta branschen? säger riksdagsledamot Mattias Jonsson på ett seminarium i almedalen. ?I regeringens Industri 4.0 är digitalisering ett av fyra fokusområden och kommande handlingsplaner kan komma att kopplas till höstens innovationsproposition. Jag ser att vi kan skapa framtidstro och fler växande företag och jobb genom satsningar på forskning och digitalisering med koppling till e-handel.? säger Mattias Jonsson.

 

——————————————————–

Anna Johansson onsdagen 6 juli kl 12.30
Infrastrukturminster Anna Johansson intervjuades under onsdagen om den svenska järnvägen av Expressen tv. Hon konstaterade att infrastrukturen inte prioriterats i den utsträckningen som hade varit nödvändig. ”Underhållet har länge varit eftersatt men nu håller regering på att ändra på det” menar hon. Intervjun handlade även om huruvida det går att lita på den svenska järnvägen. ”Tågtrafiken fungerar bättre än sitt rykte men fler tåg ska gå i tid, man ska kunna lita på järnvägen” säger Anna Johansson.

 

——————————————————–

Gunilla Carlsson onsdag 6 juli kl 08.30

Idrotten aktiverar idag 3 miljoner barn och vuxna. ?Det är ett problem att den svenska idrottsrörelsen idag inte når personer med funktionsnedsättningar i samma utsträckning som resten av befolkningen? sa riksdagsledamot Gunilla Carlsson under ett seminarium med Parasportförbundet i almedalen. ?Idrotten måste vara tillgänglig för alla. Idrotten ska både ha en elit, men också en bredd. Idag får inte alla funktionshindrade barn möjlighet att idrotta. Idrott är också folkhälsa som ger ett rikare och friskare liv. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har givit mer ekonomiska medel till idrottsrörelsen till skillnad mot den borgerliga regeringen som istället sänkte skatter, men det behövs mer. Att ge alla funktionshindrade möjlighet att idrotta är att skapa framtidstro och jämlikhet. Det tänker jag arbeta för? avslutade Gunilla Carlsson.

——————————————————–

 

Johan Büser tisdag 5 juli kl 20.00

”Stefan Löfven höll kanske sitt bästa tal i almedalen någonsin” sa riksdagsledamot Johan Büser i Aftonbladet TV. ””Starkt och fokuserat på framtidens utmaningar som alla barns rätt till en bra skolgång och allas rätt till arbete. Mitt betyg är fyra av fem lisebergskaniner Se inslaget här.

 

——————————————————–

 

Johan Büser tisdag 5 juli kl19.00

S-programmet mot segregation som Stefan Löfven presenterade idag kommer att bidra till ett jämlikt Göteborg säger riksdagsledamot Johan Büser. Ökat stöd till skolan och fler poliser så att kriminalitet försvåras är några av insatserna.

 

——————————————————–

 

Anna Johansson tisdag 5 juli kl18.00

Anna Johansson utvecklar tankarna kring regeringens nya reformförlag:

”Att bryta segregationen är en av vår tids stora utmaningar, både i Göteborg och i Sverige. Det kommer att vara svårt och ta tid, men den den här regeringen är fast besluten om att vi kan och ska lyckas. Därför tillsätts en statlig delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Delegationens arbete startar nu och syftar till att öka möjligheterna för människor att bli delaktiga i samhället, få ett jobb och kunna se fram emot en ljus framtid.

Att inkludera fler i vårt gemensamma samhällsbygge är avgörande för vår gemensamma framtid”.

 

——————————————————–

 

Ann-Sofie Herrmansson tisdag 5 juli kl 16.30

Ann-Sofie Herrmansson tog tidigare emot nyheten om regeringens reformförslag om attän mer aktivt arbeta mot segregationen. Hon kommenterar nyheten på följande sätt:

”Jag kan konstatera att regeringen fortsätter att vara handlingskraftig och lyhörd inför de utmaningar vi står inför i kommunerna. I Göteborg driver vi ett stenhårt arbete för att minska skillnaderna i staden och skapa trygghet. Att vi nu får nationell uppbackning genom en långsiktig reformagenda för att minska segregationen är varmt välkommet från min sida”. 

——————————————————–

Håkan Linnarsson tisdag 5 juli kl 16.00

Håkan Linnarsson deltog under tisdagen i samtal om psykisk ohälsa. Otroligt viktiga och svåra frågor. Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. En psykisk ohälsa är ofta något som under längre tid smyger sig på, och därför viktigt att se och lyssna till tidiga signaler för att förhindra lidande.


”Viktigt att se patientens behov för att kunna ge bästa vård, en jämlik vård för en jämlik hälsa”

– Håkan Linnarsson

——————————————————–

Mattias Jonsson tisdag 5 juli kl 15:30

Riktigt bra reformprogram av regeringen för att minska segregationen säger riksdagsledamot Mattias Jonsson.

”Glädjande att regeringen tar tag i den kanske viktigaste samhällsutmaning vi står inför. Vårt samhälle fungerar bara när alla är med. Här skapas möjligheterna. Den svenska modellen innebär att alla är delaktiga. Att knyta expertis till arbetet visar på att regeringen tar allvar på frågan. Det kommer att krävas långsiktighet och uthållighet. OCh det är bra för Göteborg. Här skapas framtidstro och ett jämlikt samhälle.

Programmet innehåller:

– Bekämpa brottsligheten
– Knäcka långtidsarbetslösheten
– Lyfta skolorna och elevernas resultat
– Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet
– Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar

Läs det i sin helhet här.

——————————————————–

Johan Büser tisdag 5 juli kl 10:00:

Vilken är sjöfartens och rederinäringens betydelse för Sverige frågade riksdagsledamot Johan Büser på Svensk Sjöfarts seminarium i Almedalen. ”Svensk sjöfart ligger i framkant. Hållbarhetsfrågor liksom sjösäkerhet och inte minst forsknings och innovationsfrågor behöver vara i fokus för att skapa en konkurrenskraftig framtida sjöfartsindustri i Sverige. Varje jobb till sjöss genererar fyra till fem jobb iland och bidrar till hela det maritima klustret.”

”Göteborgs hamn räknas till de miljövänligaste i världen. Vi måste också våga prioritera de hamnar som är viktigaste för tillväxt och välfärd. Infarten till Göteborgs hamn behöver nu muddras för att kunna ta emot de framtida oceangående fartygen. Här har staten ett ansvar. Svensk sjöfart är viktig för att skapa tillväxt och framtidstro” avslutade Johan.

——————————————————–

 

Johan Büser tisdag 5 juli kl 08.30:

I podden S i Väst utvecklar riksdagsledamot Johan Büser sin syn på Sveriges roll i världen. Om bl a sitt eget engagemang, FN, Västsahara och Palestina. Johan deltar 28 minuter in i podden.

——————————————————–

 

Gunilla Carlsson måndag 4 juli kl 20.00:

”Många kulturarbetare har det ekonomiskt tufft. Vi socialdemokrater vill satsa på kulturen och kulturarbetarna, för att skapa jämlikhet och framtidstro” säger riksdagsledamot Gunilla Carlsson.

——————————————————–


Ann-Sofie Hermansson måndag 4 juli kl 16.00:

”Människors oro är reell och måste tas på allvar. Kommunen måste erbjuda hopp för unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Vi vill inte betala segregationens pris igen, därför måste vi bygga på andra platser för ett värdigt mottagande” säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

——————————————————–


Johan Büser måndag 4 juli kl 13.15:

?Den socialdemokratiska regeringen gör de största investerarna någonsin för klimatet. Under 2016 satsas 4,5 miljarder kronor bl a på fosilfria resor?, sa riksdagsledamot Johan Büser på Volkswagens seminarium om el-bilar i Almedalen.

?Jag upplever det som ett problem att det är krångligt och dyrt att gå över till elbilar. Bara 4 av 100 nysålda bilar är idag elbilar. Det beror bl a på att den tidigare borgerliga regeringen hellre sänkte skatter än stöttade övergången till fosilfria resor. Jag vill utveckla den svenska modellen där stat och näringslivet samverkar.

?För regeringen är en fossilfri fordonsflotta en prioriterad fråga. Förutsättningarna för miljöanpassade bilar utvecklas tack vare regeringens satsningar där bland annat förmånsskattesubventionen förlängs. Vidare inför ett nytt stöd för elbussar och så stärks supermiljöbilspremien. Så skapas framtidstro och ett jämlikt Göteborg?.

——————————————————–

 

Ann-Sofie Hermansson måndag 4 juli kl 10:

?Vi har både arbetslöshet och arbetskraftsbrist på samma gång?. Så sa  Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, när hon under morgon  deltog på ett seminarie i Almedalen på temat ?storstädernas utmaningar?. Panelen var enig om att problemen vi står inför går att lösa ut mot varandra med rätt metoder. Och lösningen stavas samarbete!

?Vi har de kommande åren investeringar för tusen miljarder kronor. Det kommer behövas massor med människor för att ta de jobb som kommer växa fram. Då får det inte ta åtta år för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden? sa Ann-Sofie Hermansson.  

Se hela seminariet här

.

facebook Twitter Email