Så minskar vi trösklarna in på arbetsmarknaden

Idag ser vi att många arbetsgivare letar efter fler att anställa, samtidigt som alltför många går arbetslösa. Skillnaden är ofta kompetens. Och därför måste vi se till att fler får tillgång till den kompetens som krävs för att kunna ta jobben. Arbetskraftsdeltagande är på högsta nivån sedan 1991, och tiden för nyanlända att komma i arbete har nära halverats de senaste åren. Men mer behöver göras. Därför satsar vi Socialdemokrater på åtgärder som ska göra att fler människor får ett jobb att gå till. Det kan till exempel handla om språkträning, arbetsträning eller etableringsjobb. Det korta svaret på frågan om hur vi får fler i arbete är, utbildning.  Alla som kan jobba, ska jobba.

I förra veckan fick jag frågan av SVT om vad vi Socialdemokrater vill göra för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden. Samtliga riksdagspartier blev tillfrågade, och alla utom Sverigedemokraterna valde att svara på frågan. Alla svar kan du se här.

 

facebook Twitter Email