S-regeringen satsar på personalen i sjukvården!

Socialdemokraterna anser att vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen.  Svensk sjukvård håller hög medicinsk internationell nivå. Men i vår region som styrs av Moderaterna och övriga borgerliga partier tillsammans med Miljöpartiet är alltfler oroliga för att inte få tillgång till vård när man behöver - och köerna växer mer här än i övriga Sverige. Vårdcentraler läggs ner, sjukhusen är överbelastade och akutvården går med stora underskott.  Det här kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. 

Därför gör regeringen nu stora satsningar på sjukvården i hela landet. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka. Det ska gå att lita på välfärden!

I förra veckan enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ger möjlighet att anställa fler och förbättra personalens förutsättningar. Under 2018 får Västra Götalandsregionen närmare en halv miljard kronor extra för att satsa på personalen.

Västra Götalandsregionen präglas just nu av stora utmaningar. Mer än var tredje person som står i kö för operation eller åtgärd i vår region har fått vänta i mer än 90 dagar (som är den nationella vårdgarantin). Detta drabbar den enskilda individen, men också hela samhället. Nyckeln till en bättre vård är personalen. Personalen måste få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, de behöver få fler kollegor och schystare arbetsvillkor. Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling och arbetsvillkor som bland annat innefattar ett tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, rätt att arbeta heltid och se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal. 

I Sverige bidrar vi alla gemensamt till sjukvården. I gengäld har vi alla rätt att få vård om vi blir sjuka. Kort sagt, en bra välfärd är förutsättningen för ett tryggare Sverige och jämlikare Göteborg.

facebook Twitter Email