S-kvinnor Göteborg: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt den 25 november, internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Under den pågående pandemin förvärras problemen med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Då allt fler pressas av ekonomisk utsatthet och många är socialt isolerade.

Varje år dödas cirka 20 kvinnor i Sverige av en man de har eller haft en nära relation med. Tusentals kvinnor flyr varje år, lever gömda för att rädda livet på sig och sina barn. Kvinnor som utsatts för våld och traumatiserade barn som bevittnat våld får sällan det stöd de behöver. Om något annat i samhället så systematiskt skulle skada och döda så många, skulle det klassas som ett allvarligt samhällsproblem. Det skulle vara oacceptabelt att det bara fortsätter.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att tillgodose stöd och hjälp för brottsoffer, med särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. En önskan är att kvinnojourerna får långsiktig finansiering för att kunna erbjuda trygga möjligheter för kvinnor att lämna en våldsam relation.

I Göteborgs stad sker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i många verksamheter och på olika sätt beroende på verksamhetens uppdrag. Dialoga, som är stadens kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, arrangerar olika typer av kompetenshöjande aktiviteter såsom utbildningar, konferenser och seminarier för att öka kunskapen och på så sätt bidra till att förebygga våld, upptäcka våld samt att våldet upphör genom att personer får insatser från socialtjänsten.

Under pandemin har staden satsat extra mycket på information till medarbetare och invånare utifrån covid-19 kopplat till våld i nära relationer. Det genomfördes en kampanj i kollektivtrafiken under två veckor tidigare i höstas, man jobbar med kompetenshöjande insatser för medarbetare på olika sätt, samt samverkar med ideella organisationer för att följa arbetet, samt följa statistiken internt för att ha en ökad beredskap om våldet ökar.

För oss S-kvinnor är det självklart att Sverige ska ha en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Det strukturella våldet mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och det måste tas på allvar. Vi S-kvinnor kommer aldrig sluta ta den kampen.

S-kvinnor Göteborg

facebook Twitter Email