S kräver att alla över 65 i Västra Götaland ska ha rätt till avgiftsfritt besök hos sjuksköterska

I fattigare stadsdelar förekommer ofta ett underutnyttjande av vården i jämförelse med vårdbehoven som troligen har att göra med ekonomiska orsaker. För oss socialdemokrater är det självklart – ingen ska avstå vård av ekonomiska skäl. Som ett steg för att nå dit kräver vi att alla över 65 ska ha rätt till ett kostnadsfritt besök hos sjuksköterska.

I exempelvis Angered har de invånare som är 65 år eller äldre en medianinkomst på ca 13 500/månad före skatt. Av de pengar som är kvar efter skatt kan hyran äta upp hälften för en del. Många behöver vända på varenda krona och då kan det hända att man låter bli kolla upp den där krämpan för att pengarna behöver gå till annat.

Under torsdagen besökte Håkan Linnarsson, regionråd (S), Angered vårdcentral för att diskutera vårdbehoven och vårdkonsumtionen. Under besöket diskuterades förslaget, som mottogs väl. Möjliga positiva effekter såsom att krämpor kollas upp i ett tidigare skede fördes fram, liksom att detta också kan förekomma behov av
dyrare och mer krävande behandlingar längre fram.

”Vården ska vara tillgänglig för alla. Ingen ska behöva välja bort eller skjuta upp vård av ekonomiska skäl. Därför kräver vi nu att alla över 65 ska ha rätt till ett fritt sjuksköterskebesök.” säger Håkan Linnarsson.


Håkan Linnarsson (S) i besök på Angereds vårdcentral

facebook Twitter Email