(S) i Västsverige och S-kansliet i Västra Götalandsregionen söker politisk samordnare

Västsvenska samarbetet omfattar idag sju partidistrikt, varav fem inom Västra Götaland samt partidistrikten i Värmland och Halland. S-kansliet tillhandahåller stöd till förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen. Vi vill samordna det politiska arbetet dels partidistrikten emellan, dels mellan partidistrikten och S-kansliet för bästa möjliga resultat till gagn för invånarna i Västsverige.

Vi söker därför en politisk samordnare som kan vara kontaktytan mellan partidistrikten och S-kansliet. Tjänsten är placerad på och arbetsleds av S-kansliet i Vänersborg samt ingår i kansliets dagliga verksamhet. Västsvenska styrelsen är uppdragsgivare. Årlig aktivitetsplan upprättas och återrapporteras till styrelsen.

Arbetsuppgifterna består bland annat av följande:

?     Samordning av partidistriktens och s-gruppens regionpolitiska arbete

?     Samordning av arbetet med framtagning av underlag till motionsarbete avseende gemensamma västsvenska frågor

?     Utgöra stöd till förtroendevalda och ombudsmän i Västsverige

?     Utgöra länken mellan regionpolitiken och arbetarkommuner i Västra Götaland

?     Planera aktiviteter med regionpolitiker i partidistrikten och arbetarekommuner

Gentemot partidistrikten bland annat ansvara för följande:

?     Ingå som sekreterare i beredningsutskottet och arbeta aktivt med att ta fram underlag till politikutveckling i regionen.

?     Ansvara för ärendeplanering/protokollföring/beslutsuppföljning

?     Ansvara för konferenser samt samordning av gemensamma kurser och utbildningar

?     Stödja planerade kampanjer och valrörelsen i regionen

?     Samordna kontakterna mellan förtroendevalda och ombudsmän och riksdagsmännen

Kravbild

Arbetslivserfarenhet

?     Du är förstås medlem i Socialdemokraterna och delar arbetarrörelsens värderingar

?     Erfarenhet av kvalificerat arbete i idéburen organisation 

?     Dokumenterad erfarenhet av samordnings- och nätverksarbete i större (politiska/fackliga) organisationer

?     Dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med politiska processer

?     Erfarenhet av löpande ekonomihantering och personaladministrativt arbete

?     Erfarenhet från projektarbete

?     Erfarenhet av facklig-politiskt arbete och samverkan

?     Kännedom om den västsvenska politiken och dess geografi

Utbildning

?     Har adekvat gymnasie- eller annan utbildning, t.ex. inom samhällsvetenskap eller motsvarande.

Personliga egenskaper

?     Noggrann och strukturerad, självgående, flexibel  

?     Problemlösande och resultatorienterat förhållningssätt

?     God administrativ och organisatorisk förmåga

?     Lyhörd och god servicekänsla

?     Kommunicerar väl i tal och skrift

?     Konsensusinriktad och samarbetsorienterad

Övrigt

?     B-körkort (Du reser en del i tjänsten)

?     Språkkunskaper är meriterande

Omfattning

?     Heltid på ett år med möjlighet till förlängning till och med 2018-12-31

?     Oreglerad arbetstid

?     Kollektivavtal finns

Placering

Tjänsten är placerad i Vänersborg

Ansökan

Ansökan sänds till [email protected] senast 2016-03-18.

Lön

Ange löneanspråk

Kontakt

Bijan Zainali                          S-kansliet [email protected], 070-58 87 069

Sebastian Stenholm               Partidistriktet i Halland,[email protected],

070-380 17 11

Eva-Marie Rasmusson          Partidistriktet i Göteborg, [email protected],

072-716 73 33

 

Välkommen med Din ansökan!

facebook Twitter Email