S fortsätter att ta strid för kvinnors rättigheter

I dag infaller den internationella kvinnodagen. Det är dagen då vi riktar ljuset mot kvinnors och flickors levnadsvillkor världen över. Även om länder kommit olika långt i frågan om kvinnors rättigheter så har de alla någonting gemensamt – ojämställdheten mellan könen kvarstår. Inte minst vad gäller löner och möjligheter att utvecklas i arbetslivet.

I vårt starka samhälle ska jämställdhet råda. Kvinnor och män är och ska behandlas som jämlikar. För att åstadkomma det har den S-ledda regeringen sedan den tillträdde genomfört en hel rad åtgärder, bland annat:
• Satsningar för att minska mäns våld mot kvinnor. Den S-ledda regeringen har sett till att polisen har bättre förutsättningar att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor.
• Infört en samtyckeslagstiftning. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det olagligt.
• Höjt bidragen till kvinnojourerna.
• Bedrivit en feministisk utrikespolitik – som bland annat har bidragit till att stötta fler kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, färre fall av mödradödlighet och oönskade graviditeter samt mer resurser för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.
• Tagit steg mot en mer jämställd föräldraförsäkring. Kvinnor tar fortfarande ut mer föräldraledighet än män. Det leder till att kvinnor halkar efter i karriären och dessutom får lägre pensioner. Därför behövs ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Men vi är långt ifrån klara. Löneskillnaderna minskar visserligen, men finns fortfarande där. Under de senaste 20 åren har mer än en kvinna i månaden dödats av sin manliga partner, och bara under 2019 tog Kvinnofridslinjen emot ca 40 000 samtal.

Vi socialdemokrater kommer därför att fortsätta att ta strid för kvinnors rättigheter – och vi uppmanar alla andra att göra detsamma. Istället för att gratulera en kvinna på internationella kvinnodagen – skänk en slant till en kvinnojour, säg ifrån vid sexistiskt beteende, använd ”jämställdhetsglasögonen” på din arbetsplats, gör vad du kan för att förändra den rådande destruktiva mansnormen.

Hur du än väljer att bidra i kampen – gör det till en vana som håller i sig längre än den 8 mars!

Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg
Shadiye Heydari, ordförande för S-kvinnor i Göteborg

facebook Twitter Email