S budget bättre för Sahlgrenska

På dagens möte i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse protesterade Socialdemokraterna mot Alliansbudgeten i Västara Götaland.

Med en Socialdemomkratisk budget i Västra Götalandsregionen hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått bättre långsiktiga förutsättnigar att korta köer och förbättra personalens arbetsmiljö. Därför avstår S idag att rösta för Alliansens budget i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

– Det är anmärkningsvärt att den moderatledda majoriteten inte följer det sätt att fördela pengar man själva varit med att besluta om och dessutom lägger ett effektiviseringskrav på sjukhuset. Bara frånvaron av effektiviseringskrav hade gett 70 miljoner mer till mer vård, säger Cecilia Dalman Eek (S), gruppledare i Sahlgrenskas Univeristetssjukhus styrelse. 

– Hade hälso- och sjukvårdsnämnderna dessutom fått chansen att fördela resurserna så som Socialdemokraterna föreslog skulle Sahlgrenska Universitetssjukhuset haft bättre ekonomiska förutsättningar att korta köer och förbättra arbetsmiljön, säger Cecilia Dalman Eek.

– Därför väljer den socialdemokratiska gruppen att inte delta i dagens beslut om detaljbudgeten för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avslutar Cecilia Dalman Eek. 

facebook Twitter Email