Runt 200 socialdemokrater tog fram förslag för ett starkare och jämlikare Göteborg

Runt 200 socialdemokratiska ombud från hela Göteborg höll i helgen kongress för att bland annat besluta om politiska förslag som partidistriktet ska driva. Efter 1,5 år med pandemi var det efterlängtat att kunna ses fysiskt igen, även om en del valde att delta digitalt. Denna kongress var nämligen partidistriktets första som hölls både fysiskt och digitalt.

Under helgen togs flera beslut för ett starkare och jämlikare Göteborg. Kongressen beslutade bland mycket annat att Göteborgs socialdemokrater ska arbeta för:
• Rätt till bra arbetskläder. Arbetsskor ska ingå i arbetsskläderna i yrken där man har sådana och alla som arbetar med yrkeskläder inom kommunala verksamheter ska ha rätt till kläder som andas. Funktionella arbetskläder ska ingå i jobbet det ska man inte behöva bekosta själv!
• Att bostadshyrorna ska vara rimliga och inte överstiga vad vanligt folk har råd att betala.
• Att stadens energiförbrukning ska komma helt från hållbara energikällor. Göteborg ska gå i bräschen för klimatomställningen!
• Att det ekonomiska stödet till folkbildningen ska vara generöst och inte minska. Ett viktigt beslut för jämlik tillgång till utbildning i en tid när folkbildningen är under attack från högern med SD i spetsen.
• Att fler mötesplatser där föreningar och kulturliv kan utöva sin verksamhet ska öppna runtom i Göteborg. Föreningslivet är avgörande bland annat för en bättre integration.

”Socialdemokraterna kommer alltid att kämpa för ett starkare och mer jämlikt samhälle. Nu är vi utrustade med än fler konkreta förslag för att uppnå detta.” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

facebook Twitter Email