Rivstarten fortsätter

#RIVSTART100 FORTSÄTTER

Ann-Sofie Hermansson valdes till ny gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse för inte mer än tre veckor sedan. Med löftet och ambitionen att träffa göteborgare har ?Soffan? gett sig ut på en rivstart, med målet att lyssna in erfarenheter och engagemang. Redan nu har Ann-Sofie hunnit besöka en många olika verksamheter – däribland förskolor, Göteborgsföretag och ett kvinnocenter.
– Jag är fylld av energi efter ett grymt studiebesök på den ideella föreningen Kvinnocenter i Bergsjön. Här jobbar man ihärdigt med att stötta människor in i samhället och till egen försörjning, sade Ann-Sofie i samband med besöket.

 

– Än så länge har jag hunnit med att prata med många människor som företräder olika perspektiv. Gemensamt för dem alla är dock att de på olika sätt vill göra Göteborg ännu bättre. Det är glädjande.

Vill du träffa Ann-Sofie Hermansson och diskutera de frågor just du brinner för? Mejla och boka en tid på [email protected]!

Här har Soffan varit hittills:

 

 

21 jan: Sjumilaskolan besöktes under förmiddagen. Diskussioner med lärare, bambapersonal och elever stod på agendan.

 

Under eftermiddagen gjordes också ett studiebesök på Vårvindens Fritidsgård. Diskussioner med anställda och ledning, genomgång av fritidsgårdens enorma utbud och värdegrunder.

22 jan: Besök på Norra Hisingen och Backa i Fokus projektet. Här har det diskuterats jämlikhet och konkreta åtgärder för att utjämna livschanser och skapa framtidstro.

25 jan: Ett studiebesök för att ta del av bygget av Arenaterassen i Kviberg.

26 jan: Besök på konferens för forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan i Eriksberg. Att bygga i hela vår stad, att studera vad allmännyttans samhällsansvar innebär samt sociala investeringar har varit i fokus.

27 jan: Brunnsboskolan besöktes denna dag och Ann-Sofie fick chansen att äta prisbelönt skolmat.

28 jan: Den ideella organisationen Kvinnocenter i Bergsjön besöktes under eftermiddagen. Här diskuterades om hur organisationen arbetar med bland annat språkundervisning, tolkning, och kultur för att stötta människor in i samhället och till egenförsörjning.

29 jan: Samtal med (S) gruppledare i riksdagen, Tomas Eneroth. I riksdagen fattas beslut som påverkar göteborgares vardagsliv, och det är därför viktigt att Göteborg har en stark röst i den nationella politiken.

1 feb: Besök på företaget Powerpipe. Har förs ett samtal med ledningen och fackklubben om företagens och personalens villkor samt arbetsmiljö.

2 feb: Förmiddagen tillbringades på Förskolan i Kallebäck (Smörgatan 80, Kallebäck). Det lyssnades på kloka inspel från personalen och diskuterades bland annat hur förskolan kan göras ännu bättre.

 

Under eftermiddagen besöktes företaget Stena Line. Här diskuterades framtidsfrågor för staden, hamnen och Stena Line.

4 feb: Samtal med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som representerar 1,5 miljon arbetare, om fler jobb och samhällsutvecklingen i stort. Göteborgs kommun har tiotusentals anställda LO-medlemmar ? att förbättra arbetsmiljö är en av Ann-Sofies hjärtefrågor.

facebook Twitter Email