Riksdagsmotioner 2014

 

Motioner från de Göteborgs riksdagsledamöter hösten 2014 – för ett bättre Sverige för alla

Infrastruktur, utbildning, nya jobb och sjukvård är ämnen för några av de motioner Göteborgs riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden.

 

Bostadspolitik av Mattias Jonsson (S)

En formell utbildning för personliga assistenter av Shadiye Heydari (S)

En god tandhälsa av Mattias Jonsson m. fl. (S)

En inkluderande arbetsplats av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S)

En nationell skolkommission av Johan Büser och Shadiye Heydari (S)

Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Erkännande av staten Västsahara av Johan Büser (S)

Ersättningssystem i den psykiatriska vården av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)

Estetisk verksamhet i gymnasieskolan av Johan Büser och Mattias Jonsson (S)

Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak av Shadiye Heydari och Johan Büser m.fl. (S)

Frigivande av Dawit Isaak  av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Föräldrar med funktionsvariationer av Shadiye Heydari (S)

Infrastruktur i Västsverige av Gunilla Carlsson m.fl. (S)

Införande av tonnagebeskattning av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S)

Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Jämlik vård av Shadiye Heydari (S)

Kriminalitet och förebyggande åtgärder av Shadiye Heydari (S)

Rätt till heltidsarbete av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S)

Rätt till ledsagarservice av Shadiye Heydari (S)

Sjukvård i framtidens Sverige av Shadiye Heydari och Johan Büser (S)

Unga och arbetsmarknaden av Johan Büser  m.fl. (S)

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige av Johan Büser m.fl. (S)

Utökad dagersättning för asylsökande av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)

Utökade resurser till asylprocessen av Shadiye Heydari och Mattias Jonsson (S)

 

facebook Twitter Email