Riksdagsbänken om anpassade asylregler

Göteborgs riksdagsledamöter om samarbetsregeringens beslut i migrationsfrågan.

Mattias Jonsson
Samarbetsregeringens beslut är ett oerhört svårt beslut. Sverige har på två månader tagit emot 80 000 asylsökande, 100 nya skolklasser behöver startas varje vecka. Sverige har och tar ett enormt stort ansvar med fantastiska insatser av alla inblandade. Jag står bakom regeringens beslut för att vi nu behöver skapa andrum för svensk flyktingmottagning. Samtidigt ska vi fortsätta värna den internationella asylrätten. De övriga EU-länder måste börja ta ett större ansvar.

Gunilla Carlsson
Sverige har visat att det visst går att klara av ett rekordstort flyktingmottagande. På ett år har vi tagit ett ansvar som ingen tidigare trott var möjligt – och vi har gjort det bra. Tillsammans med civilsamhället har kommunerna gjort en fantastisk insats. I relation till vår befolkning har Sverige tagit emot mest i hela EU. Men även vi har en gräns och vårt asylsystem är på bristningsgränsen. Vi socialdemokrater har alltid förespråkat en reglerad invandringspolitik. Vårt nya förslag innebär en stramare reglering samtidigt som vi fortsätter att ta vår del av ansvaret.

 

Johan Büser
Sverige är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid. Men nu måste hela EU kliva fram och axla sitt ansvar. Övriga EU-länder har här inte hållit måttet. Hade de flesta länder bara gjort en del av vad Sverige gjort hade situationen varit möjlig. Man kan fråga sig om Sverige varit naivt? Om vi varit naiva så är det för att vi trodde att EU ändå skulle stå upp för humanitet och mänskliga rättigheter. Detta är en dyster dag för Europatanken.

Shadiye Heydari
Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar, och vi ska fortsätta ta ansvar, men Sverige klarar inte längre att ta emot asylsökande på den höga nivå som nu sker. Det är brist på skolsalar och lärare och det är svårt att hitta sängplatser. Stadsdelsnämnden i Angered t ex har tvingats Lex Sarah-anmäla sig själv för att mottagandet inte är säkert. Människor som söker asyl riskerar nu att få sova på gatan. Om inte regeringen tagit detta beslutet är jag rädd att vi hade riskerat negativa effekter på den ordinarie sjukvården och socialtjänsten.
.

Läs mer:
EU-parlamentariker Olle Ludvigsson:  Vi ska vara stolta
Statsminister Stefan Löfven: Regeringen anpassar asylreglerna till EU:s miniminivå

 

 

 

En bild på statsminister Stefan Löfven

 

 

 

Kära partimedlem,

 

Sverige har i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Vi värnar den internationella asylrätten. Vårt land är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar stor solidaritet i en svår tid.

 

Ingen kan tveka på Sveriges vilja att ta ansvar för de människor som flyr från krig och konflikt. Vi har under de senaste två månaderna tagit emot 80 000 asylsökande. Det är flest asylsökande per capita i hela EU, och av dem är det så många barn och unga så att det motsvarar över 100 nya skolklasser varje vecka. Detta har krävt en enorm insats från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Det är en insats vi kan vara stolta över.

 

Vi har som land tagit ett väldigt stort ansvar, men Sverige klarar inte längre att ta emot asylsökande på den höga nivå som nu sker. Det är svårt att hitta sängplatser och det saknas skollokaler och lärare. Kommuner Lex Sarah-anmäler sig själva för att mottagandet inte är säkert. Människor som söker asyl riskerar att få sova på gatan. Vi riskerar stora undanträngningseffekter i reguljär sjukvård och socialtjänst, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har slagit larm om att centrala samhällsfunktioner riskerar att brista.

 

Det är en ohållbar situation. För de som söker asyl, för personalen i verksamheten, för alla som måste kunna känna förtroende för samhällsfunktionerna. Nu måste fler söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder. Det är något vi stridit för under en längre tid, men trots framgångar går arbetet trögt, och för många länder flyr från åtaganden.

 

Därför vidtar vi idag åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Den svenska lagstiftningen ska tillfälligt anpassas till minimikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten. Det krävs för att få ned antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället få dem att söka sig till andra EU-länder.

 

Sverige har gjort en enorm insats ? nu måste hela EU kliva fram och axla sitt ansvar.

 

Här kan du läsa mer om dagens åtgärder.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Stefan Löfven

 

 

 

 

 

 

 


 

facebook Twitter Email