Regionens blå-gröna patientsvek

Patienterna kommer i kläm i det blå-gröna regionstyrets systemskifte. Det visar erfarenheter från utförsäljningar och nedläggningar av vårdcentraler på flera håll i regionen. Vi fasar för vad som händer när vårdval för mödrahälsovården införs, skriver regionrådet i opposition Håkan Linnarsson (S) m.fl. på GP Debatt.

Den moderatledda regionledningen fattade tidigare i år beslutet att lägga ner, alternativt sälja ut, de fem vårdcentralerna i Åmål, Skara, Viskafors, Brastad och Åby. Direkt efter beslutet hävdade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) att privata intressenter i princip stod på kö för att ta över verksamheterna.

I dag vet vi att det inte låg mycket till sanning bakom det påståendet. Jodå, vi har förstått att det fanns kontakter mellan den moderatledda majoriteten i regionen och några privata intressenter redan innan frågan kom upp på regionstyrelsens och regionfullmäktiges bord, men uppenbarligen bör majoriteten fundera över trovärdigheten hos en del av sina kontakter. För inte kan det väl vara så att man med berått mod tog beslutet samtidigt som man visste att intresset från de privata vårdaktörerna inte räckte hela vägen, och särskilt inte till norra Dalsland?

Till dags dato har det kommit in formella ansökningar om att ta över verksamheten i endast tre av de fem orterna: Skara, Åby och Viskafors. Via tidningar har ett företag uppgett att man funderar på en filial i Brastad, men någon ansökan har inte kommit. Vad gäller Åmål finns inget intresse alls. Parallellt sker en personalflykt från Närhälsan på orterna.

Miljonkostnader till ingen nytta

Det saknas helt planering kring stängningarna. I Skara står man med ett hyreskontrakt som sträcker sig många år framåt, och till en kostnad av 20 miljoner kronor för ?ingenting?, eftersom den tänkta efterträdaren inte är intresserad av att flytta in och ta över kontraktet. Läget är nu så allvarligt att man varslar om att man inte kommer att kunna garantera patientsäkerheten fram till den planerade stängningen i höst. Därför varslar man om att det kommer att krävas förtida stängning.

Men den moderatledda regionledningen vill inte ta sitt ansvar, utan överlåter åt nämnderna att ta beslut om att inte tillåta en tidigare stängning, så som nu skett i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi socialdemokrater varnade för de här konsekvenserna, men den moderatledda majoriteten ser det som viktigare att vårda sin ideologiska väg. Det är inte acceptabelt!

Den blå-gröna majoriteten i Västra Götaland planerar att införa vårdvalssystem även inom mödrahälsovården, vilket innebär att man öppnar för utförsäljning till privata intressenter. Det är inte utan att vi socialdemokrater fasar för vad som komma skall för regionens alla kvinnor.

Håkan Linnarsson (S)

regionråd i opposition

Janette Olsson (S)

2:e vice ordförande

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

GP Debatt 2016-04-06 

facebook Twitter Email