Regeringens vårbudget ett lyft för Göteborg

När det går bra för Sverige ska det märkas för göteborgarna. Därför är nästan 1,2 miljarder kronor av vårbudgeten riktad till välfärdssatsningar för göteborgare. Pengar som behövs i arbetet för att skapa ett tryggare Göteborg, skriver socialminister Annika Strandhäll  och Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson.

Den svenska modellen levererar. Sedan regeringen tillträdde har Sverige haft högre tillväxt än andra jämförbara länder och det ser ljust ut också framåt. Fler är i sysselsättning, vilket är bra för alla, och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på femton år. En socialdemokratisk politik som bekämpar arbetslöshet och dess orsaker, inte arbetslösa, är bakgrunden.

Läs hela artikeln på GP Debatt

facebook Twitter Email