Regeringens välfärdssatsning på 24 miljoner till Göteborgs stad redan 2018 avslutar en framtidsinriktad vårtermin

Samtidigt som den svenska ekonomin går på högvarv och arbetsmarknaden är stark oroas vi riksdagsledamöter från Göteborg över att det fortfarande finns människor som kan men inte har ett arbete eller studier att gå till på morgonen, att det byggs för lite bostäder, otryggheten, för långsam etablering av nya svenskar och eftersatt infrastruktur.

Bristerna är mycket en kvarleva från de stora skattesänkningarna under de åtta borgerliga regeringsåren då framtidsinvesteringar fick stå tillbaka.

Som socialdemokrater vet att det är fullt möjligt att fortsätta utveckla den svenska modellen och ingjuta framtidstro i alla människor, men för att göra det krävs att alla som kan jobba jobbar, att det byggs fler bostäder, att alla känner trygghet på gator och torg, en reglerad invandring och snabb etablering och att det ska vara snabbt och lätt att förflytta sig i Göteborg.

Under våren har dock många beslut i rätt riktning presenterats.

För att fler ska kunna jobba kommer regeringen i höstbudgeten föreslå 500 miljoner kronor till extratjänster för att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För Göteborgs stad innebär det en möjlighet att få 24 miljoner kronor om 340 extratjänster inrättas. Totalt föreslår regeringen 5 nya välfärdsmiljarder för 2018, utöver de tidigare kända 10 välfärdsmiljarderna.

För att stimulera fler bostäder har riksdag och regering under våren bl a underlättat för mer byggande i trä, förenklat plan- och bygglagen och beslutat om investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter för unga. Inom Sverigeförhandlingen har regeringen och Göteborgs stad kommit överens om att bygga 46 000 nya centrala bostäder i Göteborg.

För att öka trygghet på gator och torg har riksdagen antagit vårändringsbudgeten som stärker polisen med ytterligare 700 miljoner kronor utöver tidigare satsningar. Målsättningen är 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Riksdagen har också beslutat om eller har förlag från regeringen om höjda straff för bland annat vapenbrott, förbättrade samarbete med andra stater och skärpta gränskontroller.

För att underlätta en snabb etablering av nya svenskar har regeringen under våren infört fler snabbspår så nyanlända snabbt kommer ut på en relevant arbetsplats. För att underlätta för kommunerna och effektivare använda skattepengar har ett nytt ersättningssystem till kommunerna beslutats för mottagande av ensamkommande barn och unga.

För att göra det snabbt och lätt att förflytta sig i Göteborg kom i förra veckan regeringens Sverigeförhandlare överens med Göteborgs stad om en betydande satsning på fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor. Bl a ska en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen stå klar redan 2021.
Den socialdemokratiskt ledda regeringens politik utvecklar den svenska modellen och skapar framtidsmöjligheter för oss göteborgare. Vi göteborgska riksdagsbänken vill med det önska alla medlemmar och sympatisörer en skön sommar.

Mattias Jonsson
Gunilla Carlsson
Johan Büser
Shadiye Heydari

facebook Twitter Email