Regeringens bibliotekssatsning ger fler fria mötesplatser

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 10,5 miljoner kronor extra på landets folkbibliotek. I Göteborg planeras nu för ett världslitteraturhus.

? Detta är en förstärkning av biblioteken för att de ska kunna jobba med sitt viktiga uppdrag. Biblioteken är en naturlig och avgiftsfri mötesplats som finns i alla kommuner. När det kommer nya människor till Sverige blir denna roll än mer viktig, säger Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot från Göteborg och vice ordförande i riksdagens kulturutskott.

Gunilla Carlsson (S)Pengarna är en del av vårbudgeten som presenteras på onsdag, 13 april. Hur pengarna ska fördelas mellan kommunerna är ännu inte känt, men om fördelningen sker rakt av efter befolkningsmängd innebär det att omkring fem procent tillfallet Göteborg. Det motsvarar ungefär 500 000 kronor.

  ? Pengarna kommer att finnas tillgängliga från halvårsskiftet, säger Gunilla Carlsson.
Mariya Voyvodova (S), är kommunalråd i Göteborg med ansvar för kulturfrågor och ordförande i kulturnämnden. Hon menar att mer pengar till stadens bibliotek är viktigt för att uppnå en jämlik stad. En del av dessa pengar, tycker hon, ska användas till att köpa in litteratur på andra språk än svenska.
? Att satsa på litteratur på andra språk ser jag som en självklarhet i dagens Göteborg, med människor från hela världen. Ett bredare utbud av litteratur på olika språk planeras exempelvis i ett framtida världslitteraturhus, säger Mariya Voyvodova.
Gunilla Carlsson anser att biblioteken har en viktig roll i arbetet för demokrati. Till det räknar hon möjligheten att satsa på böcker på olika språk och bibliotekens arbete med föreläsningar, samhällsinformation, studiecirklar och cafélokaler där det arrangeras språkcaféer av frivilliga.
? Nu gäller det att få människor som har kommit till Sverige att känna sig välkomna. Då är det stora frivilliga engagemang som märks i alla språkcaféer runt om i landet mycket viktigt, säger Gunilla Carlsson.
En annan biblioteksverksamhet som hon vill lyfta är Bokstart. I Göteborg innebär det att personal från Angereds bibliotek gör hembesök hos småbarnsfamiljer i Gårdsten för att uppmuntra till läsning och låna ut barnböcker.
  ? Språket är vägen in i samhället. Därför är det så viktigt att biblioteken kan nå nya grupper, säger Gunilla Carlsson.
Hon är väl insatt i den senaste tidens debatt om att det ska vara stökigt och våldsamt på bibliotek runt om i Sverige.
  ? Bråk och stök ska inte förekomma på bibliotek. Det är inte OK. Min generella bild är att biblioteken är trygga platser dit människor söker sig för att få kunskap och för att träffa andra människor. Så ska vi se till att det fortsätter att vara, säger Gunilla Carlsson.
facebook Twitter Email