Regeringen riskerar framtidens företag och jobb

 

Det är obegripligt att regeringen, trots resultat i världsklass, inte har beslutat om någon fortsatt finansiering av det nationella inkubatorprogrammet. Ett program som skapar framtidens jobb, tillväxt och välfärd, skriver Anneli Hulthén (S), Mikael Damberg (S) och Magdalena Andersson (S).

I dag, tisdag, samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks, politiker och företagare för Innovationsriksdagen i Göteborg för att diskutera hur vi bäst stärker svensk innovationskraft och vad som krävs för att Sverige ska få fram nya varor och tjänster som vi kan sälja på en internationell marknad. Det är nämligen det här som skapar framtidens jobb, tillväxt och välfärd.

 

En av de viktigaste saker politiken kan bidra med för att öka innovationskraften är att stödja Sveriges inkubatorer och science parks. Sverige har i dag ett statligt stött nationellt inkubatorprogram där drygt 40 inkubatorer ingår. Det nationella inkubatorprogrammet får i år 80 miljoner kronor i statliga medel. Av dessa 80 delas 50 miljoner kronor ut från Vinnova via Almi företagspartner och 30 miljoner kronor delas ut i form av temporära projektpengar. Vid årsskiftet tar nuvarande finansiering slut och regeringen vägrar ge besked om hur den här viktiga verksamheten ska finansieras i framtiden. Almi har fortfarande inte har fått några besked från näringsdepartementet om framtida anslag till programmet så nu saknas helt finansiering till det nationella inkubatorprogrammet efter den sista december 2014.

 

Obegripligt av regeringen

Det är obegripligt att regeringen, trots resultat i världsklass och trots vetskap om att finansieringsprogrammet var tioårigt, inte har beslutat om någon fortsättning av denna framgångsrika satsning.

 

Utan besked från regeringen kommer flera av landets inkubatorer att framåt sommaren behöva genomföra uppsägningar av anställda och gå ur sina hyresavtal och därmed kraftigt minska kapaciteten att stödja nya tillväxtföretag.

 

Vi ser med oro på hur Sverige i dag tappar gentemot andra länder. Enligt SCB:s innovationsundersökning har andelen företag som bedriver någon form av innovationsverksamhet minskat från 60 till 53 procent. Enligt World Economic Forum har vi ramlat ner från att vara det mest konkurrenskraftiga landet i världen till sjätte plats. Enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, knappar Tyskland, Finland och Danmark in på Sverige när det gäller innovationskraften.

 

En allvarlig utveckling

Det här är en allvarlig utveckling som hotar svenska jobb och svensk tillväxt. Allt mer tyder på att det krävs en samlad strategi för hur vi skapar jobb i växande och kunskapsintensiva företag genom att sätta innovation i centrum för politiken. Här måste politik, näringsliv och akademi samverka för att åter ta Sverige till toppen.

 

Arbetslösheten i Sverige har ökat rätt dramatiskt de senaste åren, och i ett europeiskt perspektiv sticker Sverige ut som ett land där arbetslösheten har ökat mycket kraftigt. Sverige behöver fler jobb. Det är inte politikerna som skapar jobb ? det är företagen. Men då måste vi ha ett bra företagsklimat där man vågar starta nya företag, och göra investeringar så företagen vågar expandera och anställa fler.

 

Nyligen presenterade Bolagsverket en undersökning som visade att nyföretagandet minskar i Sverige. Det är en oroande signal som regeringen borde ta på allvar. De affärsidéer som utvecklas hos våra inkubatorer leder ofta till nya företag bildas, som anställer och växer. Att stimulera bärkraftiga affärsidéer är en nyckel när vi vill se ökat nyföretagande.

 

Kan inte ta hand om fler

Varje år får Sveriges inkubatorer in nästan 5000 förslag på nya innovativa affärsidéer. Mindre än 10 procent av dessa utvecklas i ett inkubatorprogram. Detta beror inte på att alla de andra affärsidéerna skulle sakna potential eller inte är tillräckligt bra, utan till stor del på att Sveriges inkubatorer inte har tillräckligt med resurser att ta in fler.

 

Sveriges inkubatorer och science parks tvingas varje år säga nej till tusentals affärsidéer ? varav många är riktigt bra. Dessa hade kunnat ligga till grund för nya företag och fler nya jobb ? jobbtillfällen som Sverige inte har råd att missa.

 

Nu är det dags att regeringen ger besked: hur kommer finansieringen av det nationella inkubatorprogrammet att se ut nästa år?

 

Magdalena Andersson (S)
ekonomisk politisk talesperson 

Mikael Damberg (S)
gruppledare riksdagen 

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Publicerad på GP debatt.

facebook Twitter Email