Regeringen räddar jobb inom sjöfarten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas. 

– Äntligen! Detta räddar jobb och sjöfartsnäring i Göteborg och Sverige. Det här har vi arbetar för under lång tid. Jag har själv drivit frågan under många år i riksdagen, bl.a. genom att motionera, säger Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S). 

Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa. Satsningen kommer att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Det kommer att ske dels genom att sjöfartsstödet justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommenterar: ”Jag är glad över att vi kommer att få ett tonnageskattesystem på plats och ser fram emot att få se fler och fler svenskflaggade fartyg. Vi vet att detta har stor betydelse för jobben och är ett steg på vägen mot att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.”

Förslaget i sin helhet hittar du regeringens hemsida. 

facebook Twitter Email