Regeringen föreslår nyöppnande av Göteborgs amfibieregemente, ”Bra för Göteborg och bra för Sverige” – Jonas Attenius (S)

Idag meddelade försvarsminister Peter Hultqvist (S) att regeringen kommer föreslå att nyöppna Göteborgs amfibieregemente senast 2025. ”Jag välkomnar försvarsministerns besked om att regeringen tänker driva på för ett amfibieregemente i Göteborg. Med tanke på den oroliga, otrygga och oroväckande omvärldsutvecklingen är det verkligen på tiden att försvaret förstärks, i hela landet.” säger Jonas Attenius, oppositionsråd (S). ”Göteborgs hamn är ett av Sveriges viktigaste strategiska nav. Utan hamnen slås stora delar av folkförsörjningen ut, och i en eventuell konflikt måste Sverige ha kapacitet att trygga hamnens funktion. Där spelar amfibieregementet den avgörande rollen. Detta besked är bra för Göteborg och bra för Sverige.”

facebook Twitter Email