Rätt till trygghet – åtgärder emot terrorism

Trygghet är en av de mest grundläggande rättigheterna. Arbetet mot terrorism sker därför intensivt, både i Göteborg och i Sverige. Men det finns mer att göra med bl a strängare vapenlagar och bättre samverkan skriver Johan Büser och Mattias Jonsson, riksdagsledamöter för Göteborg.

I Bamako i Mali dödades 27 personer i torsdags när jihadister slog till mot ett hotell. I Paris dödades hundratals oskyldiga när IS-terrorister angrep restauranger, en rockkonsert och en fotbollsmatch. Det kanske det värsta terrorangrepp Europa har upplevt på ett årtionde. I Beirut förvandlades en livlig gatumarknad till ett blodbad. Över tvåhundra ryska medborgare, på väg hem från semester, förlorade livet i en flygplanssprängning över Sinai-halvön. Alla dessa terrorattacker skapar en otrygghet, också bland oss göteborgare.

För att värna demokratin och det öppna samhället krävs handling. Segregation och ökade klyftor skapar en grogrund för en radikalisering av människor i riskzonen. Ett jämlikare samhälle är därför en viktig del av arbetet mot terrorism. Det var ingen slump att nazismen tog över ett Tyskland i misär och ekonomiskt sammanbrott, på samma sätt är det ingen slump att den islamistiska fundamentalismen frodas i Kabuls kåkstäder eller på Baghdads härjade gator.

Varje samhälle har ett ansvar ? i Göteborg tar vi vårt. Göteborgs stad arbetar förebyggande, i aktiv samverkan med civilsamhället, för att förhindra att unga ansluter sig till terrorgrupper såsom IS. Arbetet består av bl a:

 • Göteborgs stad var först i landet med att inrätta en samordnare av arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Stadens har en strategi som består av bl a utbildning av tjänstemän, politiker och andra aktuella aktörer, mobilisering av stöd till anhöriga och berörda individer, kommunikation med stadens invånare och koordinering av olika aktörer.
 • Det pågående arbetet kommer att kompletteras med en handlingsplan.
 • Staden arbetar aktivt inom alla politikområden med att minska arbetslöshet och segregation.

Det lokala arbetet förstärks av samarbetsregeringens redan planerade nationella åtgärder:

 • Kriminalisering av resor till terrorträningsläger och insamling av pengar till terroristorganisationer ska förbjudas.
 • Regeringen ska utreda hur berörda myndigheter kan använda hemlig dataavläsning och hur Säpo, Must och FRA bättre ska kunna samarbeta.
 • En utredning om effektivare kameraövervakning. Det är ur integritetssynpunkt viktigt att säkerställa att kameraövervakning inte sker slentrianmässigt, men nödvändigt för att upprätthålla kontroll vid särskilda platser och situationer.
 • Skärpta kontroller av svenska pass. Förslaget är att man ska få hämta ut max tre pass på fem år. Vissa skärpningar när det gäller förberedelsebrott och hantering av särskilda sprängämnen föreslås.
 • Kriminalvården ska få ett uppdrag att motverka radikalisering på fängelser.
 • Mer systematiska kontroller av alla som passerar unionens yttre gräns. Det är en fråga som regeringen med framgång drivit inom EU. Bl a ska passens biometriska uppgifter användas.
 • Den inre gränskontrollen i Sverige förlängs. Till en början till den 11 december.
 • Samarbetsregeringens budget för 2016 har en tydlig inriktning mot investeringar i jobb och välfärd.

Men detta är inte nog. Det finns mer att göra:

 • Det behövs hårdare vapenlagar. Det är för lätt att få tag på vapen i Sverige. ATT EU-kommissionen vill förbjuda privatpersoner att inneha vissa halvautomatiska vapen är ett steg i rätt riktning. Men det behövs mer, liksom skärpning av straffen för vapeninnehav.
 •  Bättre samverkan mellan svenska myndigheter. SÄPO borde få rätt att lämna ut personuppgifter på återvändande jihadister till den öppna polisen och till sociala myndigheter. På så sätt kan nätverksbygget kring återvändande jihadister förbättras.
 • Har polisen rätt vapen? I Paris hade attentatsmännen mer avancerade vapen än polisen. Ska svensk polis ha möjlighet till bättre beväpning? Vi tycker att frågan skall undersökas.
 • Även om militära insatser på kort sikt behövs mot IS i Syrien och Irak kommer det inte räcka. Sverige har ett ansvar för att en fredsplan för regionen arbetas fram. Det kommer behövas en marshallplan för att återuppbygga demokratin i Syrien och Irak den dagen IS inte längre är kvar.

Vi lever i en orolig tid. Göteborgare skall kunna känna sig trygga och säkra, både i Göteborg och var helst de är på resa.

Johan Büser (S) och Mattias Jonsson (S), riksdagsledamöter för Göteborg

.

facebook Twitter Email