Rödgrönrosa kommentarer till utredningen om finansieringen av Västsvenska paketet

Utredning om alternativ finansiering av Västsvenska paketet presenterad.

Efter folkomröstningen om trängselskatten beslutade kommunstyrelsen att utreda alternativa finansieringsmöjligheter för investeringarna i Västsvenska paketet ifall trängselskatten slopas. Idag har stadsledningskontoret presenterat utredningen för kommunstyrelsen. Utredningen är offentlig och tillgänglig via stadens hemsida. De rödgröna gruppledarna har kommenterat utredningen vid en pressträff efter kommunstyrelsens möte.

– Vi lade ett uppdrag om att ta reda på om det finns några andra sätt än trängselskatten för att finansiera de viktiga investeringar staden behöver. Det ser inte ut att finnas några smärtfria sätt att ersätta den och samtidigt klara trängsel och hälsoeffekter.
– Men det får vi återkomma om när vi hunnit läsa och diskutera ordentligt i partiet och se till att det finns en majoritet i fullmäktige. Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande vid pressträffen efter att ha fått utredningen presenterad.

– Det blir tydligt att trängselskatten har flera positiva sidor som är väldigt svåra att ersätta med något annat. Vi har ett stort ansvar för att fatta beslut som långsiktigt ger bästa möjligheter för ett framtida hållbart Göteborg. Vi kommer att gå igenom den här utredningen tillsammans med den som presenterades i tidigare i vintras om åtgärder för att skapa motsvarande trängselminskande effekter. Ulf Kamne (MP), kommunalråd kommenterar utredningens resultat.

– När vi nu har mottagit den här informationen kommer vi att gå tillbaka till våra partier för att behandla frågan i demokratisk ordning. Det är viktigt att ha ett ordentligt underlag och en öppen diskussion innan vi beslutar oss i den här frågan. Daniel Bernmar (V), kommunalråd, om utredningen.

– Vi måste ta ett beslut som genom en demokratisk process är väl genomarbetat och förankrat. Vi kommer därför noga gå igenom rapporten tillsammans med de andra partierna och med våra medlemmar. Det behövs en lösning som lever upp till våra mål om minskad trängsel, bättre miljö, hälsoeffekter och ökat resande med kollektivtrafik. Stina Svensson (Fi), gruppledare.

 

Mera information och utvecklade kommentarer på partiernas webbplatser.
För kommentarer från media: kontakta respektive partis pressansvarig.

Cecilia Dalman Eek (Vik pressekreterare socialdemokraterna) 0706 55 48 59 [email protected]
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet): 0704 30 02 77 [email protected]
Emmali Jansson (Miljöpartiet) 0725 49 69 42 [email protected]
Jonathan Hiller (Pressekreterare Feministiskt initiativ) 0708 88 19 57 [email protected]

facebook Twitter Email