Rödgrönrosa Göteborgsbudget klubbad

.

Göteborgs stad har beslutat om en kommunal budget för 2016. Det var den rödgrönrosa budgeten med fokus på ett jämlikt Göteborg som vann kommunfullmäktiges bifall.

Efter nästan 12 timmars debatt måndag 15 juni kunde kommunfullmäktige klubba en budget för staden 2016. De rödgrönrosa tar sikte på ett jämlikt och hållbart Göteborg. Därför riktas särskilt satsningar på jobb, företagande och skola för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa.

– Det har varit en lång debatt men nu har vi fått en budget på plats som tar sikte på framtiden och att minska skillnaderna i staden. Med satsningar för fler jobb, ett utvecklat företagande och en bättre skola fortsätter vi att intensifiera arbetet för ett jämlikt Göteborg, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten återfinns bland annat:

– 15 miljoner till intro för nya jobb
– 500 ytterligare feriejobbsplatser (totalt 3500)
– 7 miljoner till jobbmatchning och yrkesutbildning
– 300 miljoner till ökad kvalité i grundskolan
– 40 miljoner till minskade barngrupper i förskolan
– 100 miljoner för ökad kvalité i äldreomsorgen
– 20 miljoner för kompetensutveckling i äldrevården
– Fritt inträde på kommunala bad för 65+
– Satsning på fri WiFi i staden

Läs mer om den rödgrönrosa budgeten här.

facebook Twitter Email