Rödgrön kommentar till borgerligt budgetförslag

De rödgröna partierna i kommunstyrelsen välkomnar att de borgerliga partierna betonar mänskliga rättigheter och Västsvenska paketet i sitt budgetförslag för 2015.
Igår presenterades M, FP och KD:s gemensamma budget för 2015 i kommunstyrelsen. I budgettexten betonas de mänskliga rättigheterna och att de står bakom Västsvenska paketet.

Det är väldigt bra, jag välkomnar skrivningar som förenar oss i dessa frågor, säger Anneli Hulthén (S). Alla människors lika värde låter kanske som en självklarhet, men idag är det inte så. När det gäller Västsvenska paketet är det en överenskommelse som måste behandlas i sin helhet, det är vi överens om.

M, FP och KD skriver även att de välkomnar arbetskraftsinvandring och vill erbjuda skydd till människor på flykt. Även: ?Respekten för alla människors personligheter och eventuella funktionsnedsättningar, för etnisk mångfald, jämställdhet, religionsfrihet och sexuell läggning och könsidentitet ska vara självklar och genomsyra hela Göteborgssamhället?.

? Det är bra för göteborgarna att alliansen utvecklar vad de tror på. Då blir det tydligt i fullmäktige om varje parti står för sin egen politik, säger Ulf Kamne (MP), gruppledare.

? Jag välkomnar att M, FP, KD tar ansvar och står upp för människors lika värde och för Västsvenska paketet, säger Daniel Bernmar, blivande kommunalråd (V).

Kontakt
Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande        0727-413368 (pressekr)
Ulf Kamne (MP), gruppledare                                      0708-114126
Daniel Bernmar (V), gruppledare                                  073-6547165

facebook Twitter Email