Räddningstjänsten besvarar Västlänkremiss

Nu har Räddningstjänsten Storgöteborg lämnat sitt remissvar för utformningen av järnvägstunneln Västlänken. Räddningstjänsten delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning är god i det koncept som föreslås i järnvägsplanen. Man gör också bedömningen att konceptet säkerhetsmässigt är i nivå med andra liknande projekt.

– Räddningstjänsten har påpekat vikten av bra teknisk lösning för att beskriva positionen på en eventuell olycka. När tunneln ska tas i bruk om tio år, är det viktigt att personalen inom räddningstjänsten har fått möjlighet att utbilda sig och att öva. Jag förutsätter att Trafikverket har med pengar för utbildning inom ramen för ett fungerande räddningskoncept. Det säger Ingrid Andreae (S), ordförande i styrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg.

Johan Nyhus (S), ordförande för Trafiknämnden kommenterar Räddningstjänstens remissvar:
– Jag är glad att räddningstjänsten har kommit fram till det här ställningstagandet. Att använda det här säkerhetskonceptet innebär att Västlänksprojektet inte fördyras. Det blir också enklare att ta hänsyn till viktiga kulturminnen och historiska byggnader i staden.

facebook Twitter Email