Privatiseringar istället för satsningar i borgerlig budget

Idag presenterade de borgerliga partierna i Göteborgs kommunfullmäktige sitt budgetförslag för 2016. Det innehåller bland annat en omfattande omorganisation i skolan som de vill genomföra utan att först invänta resultatet av den utredning som tillsats för att titta på frågan. 

– Vi tror på att utvärdera, jämföra med andra kommuner och sen fatta väl avvägda politiska beslut grundade på gedigna underlag. Borgarna verkar tro att ytterligare en omorganisation skulle lösa skolans problem. Vi tror att det är viktigare att satsat på arbetsro och mindre klasser, precis som den S-ledda regeringen nu gör. I vårt budgetförslag för Göteborg finns också en verkligt offensiv satsning på skolan, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Hulthén syftar på den skolsatsning på 300 miljoner som den rödgrönrosa budgeten innehåller. En satsning på grundskolan som ska skapa bättre förutsättningar för att alla elever att nå kunskapskraven. Fler lärare kan anställas som då får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre. Läs mer om den rödgrönrosa budgeten här.

Borgarna vill privatisera i äldrevården

I den borgerliga budgeten finns förslag om att släppa in riskkapitalister och vinstdrivande företag i äldreomsorgen. Erfarenheten från kranskommunerna visar att företagsdriven äldreomsorg är dyrare, ändå lägger de in en besparing på 100 miljoner på området.

– Det är anmärkningsvärt att borgarna fortfarande 2015 tror att allt löser sig bara vi öppnar locket till välfärdens skattekista på vid gavel för stora vinstdrivande koncerner genom att införa LOV. Istället är jag övertygad om att vår satsning på kvalitetsförstärkning är rätt väg att gå, säger Anneli Hulthén.

Den rödgrönrosa satsningen som uppgår till sammanlagt 100 miljoner kronor ska stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Satsningen motsvarar cirka 200 nya medarbetare. I budgeten finns också satsning för ökad tillgänglighet till korttidsboenden på 20 miljoner kronor vilket motsvarar 30 platser eller 2 avdelningar.

Sämre fritidsmöjligheter för barnfamiljer och pensionärer
Den borgerliga budgeten säger nej till fria bad både för unga och gamla och tar bort skolbarnens möjlighet att åka gratis i kollektivtrafiken på sommaren.

– Sammantaget kan sägas att det är en traditionell borgerliga budget som förlitar sig på att privatiseringar ska lösa välfärdens utmaningar. I vår budget finns offensiva satsningar på jobb, skola och äldre som rustar Göteborg för framtiden, avslutar Anneli Hulthén.

facebook Twitter Email