Positivt besked om statligt institut till Göteborg

Regeringen flyttar forskningsbolaget RISE från Stockholm till Göteborg. Det är första gången som ett statligt bolag flyttas ut från Stockholm under de senaste två regeringsperioderna.

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg (S):

Vi välkomnar beskedet. Det här kommer att göra Göteborg ännu starkare när det gäller forskning, innovation och industriell utveckling. Det bekräftar att det går bra för Göteborg. Vi har en positiv företagsutveckling där tillväxten ökar och arbetslösheten sjunker.

Mattias Jonsson (S), ledamot av riksdagens näringsutskott och ordförande för Älvstranden utveckling AB:

Regeringen levererar nu sitt löfte om utlokalisering av statliga aktörer från Stockholm. Och det här är en klok utlokalisering. Nyindustrialiseringen och digitaliseringen kräver ett ännu närmare samarbete mellan forskning och produktion. Kompetens och kunskap blir allt viktigare för industrin. Institut som RISE kommer därför ha en än viktigare roll än tidigare för exempelvis det nationella transportklustret.

Västsverige är Sveriges industriella centrum med stor betydelse för svenskt näringsliv, svensk export och för Sveriges välstånd. Därför är det logiskt att RISE huvudkontor placeras i Göteborg och Lindholmen.

Bakgrund om RISE:

RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår 16 institut i RISE AB. RISE är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut.

RISE omsatte 2015 drygt tre miljarder kronor inom tillämpad forskning, varav 620 miljoner kronor utgjorde statliga anslag i form av strategiska kompetensmedel. Cirka 55 procent av den totala omsättningen utgjordes av näringslivsintäkter. http://www.ri.se/

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddelade idag att RISE huvudkontor flyttas från Stockholm till Göteborg och Lindholmen.

Mer om nyheten på SVT Nyheter.

facebook Twitter Email