Politiskt kaos löser inte framtidsutmaningarna


-Decemberöverenskommelsen tvingades fram genom de borgerliga partiernas ovilja till samarbete. Socialdemokraterna har varit och är villiga att göra upp över blockgränserna för att garantera samverkan kring de framtidsutmaningar som vårt land står inför. För att hantera de fallande resultaten i skolan, den höga arbetslösheten och den pågående flyktingkrisen behöver Sverige en handlingskraftig regering, skriver riksdagsledamot Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson

I december 2014 fattades det beslut om en överenskommelse mellan de fyra borgerliga partierna och samarbetsregeringen. För att, kort tid efter ett ordinarie riksdagsval, undvika ett extra sådant slöts en kompromiss för att garantera att det skulle gå att regera Sverige även i tider av parlamentarisk osäkerhet och stora utmaningar. Det är faktiskt upprörande att de borgerliga partierna bryter en överenskommelse som de skrivit under och försvarat inför väljarna. Det är uppenbart att de borgerliga partiernas ledare inte är Anna Kinberg-Batra ? det är Sara Skyttedal, det lilla kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande.

 
Socialdemokraterna har sedan valnatten jämt och ständigt sträckt ut handen till de borgerliga mittenpartierna. Socialdemokraterna har varit villiga att göra upp över blockgränserna för att garantera samverkan kring de framtidsutmaningar som vårt land står inför. För att hantera de fallande resultaten i skolan, den höga arbetslösheten och den pågående flyktingkrisen behöver Sverige en handlingskraftig regering. Detta klargjorde statsminister Stefan Löfven redan innan valet ? ett nytt parlamentarisk läge kräver andra lösningar.

Samarbete i tider av svåra utmaningar är ingenting nytt. Under den borgerliga regeringen Bildt kraschade den svenska kronan, och vi upplevde den värsta av ekonomiska kriser. Dåvarande socialdemokratiska partiledaren Ingvar Carlsson (S) kunde ha valt att stå vid sidan av och titta på medan regeringen Bildt körde såväl sig själva som hela Sverige i botten. Det gjorde inte Socialdemokraterna. Samarbete över blockgränserna prioriterades framför kortsiktig populism. Genom organiserad samverkan och dialog om de stora, svåra frågorna kunde Sverige gå från finansiellt haveri till tillväxt och framgång. Det var inte angenämt, och många kompromisser gjorde ont ? det minns jag själv. Men det var nödvändigt.

Decemberöverenskommelsen tvingades fram genom de borgerliga partiernas ovilja till samarbete när Sverigedemokraterna bestämde sig för att försöka fälla varje regering som inte dansade efter deras pipa, och därmed bröt mot riksdagens praxis. Det finns bara två alternativ till Decemberöverenskommelsen; blocköverskridande samarbete eller att göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna kommer inte att göra sig beroende av ett parti med rötter i Vit makt-rörelsen. Sverigedemokraternas medel är politiskt kaos och mål ett Sverige som stänger sig mot världen. Den stora frågan är vad de borgerliga partierna tänker sig ? är de redo att inkludera ett djupt islamofobiskt, främlingsfientligt parti i ett regeringsunderlag?

Socialdemokraterna är redo för samarbete med alla seriösa partier. Sverige står inför några av de svåraste utmaningarna i modern tid. Det kräver nu att de borgerliga partierna står för sina nya löften och att de inte skapar ytterligare parlamentariska låsningar. Det är dags att ta ansvar för Sverige.

 
Gunilla Carlsson (S)
Riksdagsledamot för Göteborg

facebook Twitter Email