Pensionärer ska inte skattediskrimineras

Christina Rogestam, ordförande i Sveriges Pensionärsförbund (SPF), skriver i GT 8/9 att organisationens 270 000 medlemmar är upprörda över pensionärsskatten. Vi är övertygade att det är betydlig fler av Göteborgs kommuns 81 000 pensionärer, Västra Götalandsregionens 305 000 och Sveriges totalt två miljoner pensionärer som anser att det är fel att de som arbetat hela sina liv och byggt Sverige ska betala mer i skatt än andra löntagare.

Inför söndagens val är beskedet från oss socialdemokrater att skattediskrimineringen av Sveriges pensionärer ska bort! Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. Vi anser att den borgerliga alliansen och Sverigedemokraternas beslut att pensionärer ska beskattas hårdare är orättfärdigt.

Därför går vi till val på att avskaffa pensionärskatten. Den 1/1 nästa år tar vi första steget och sänker skatten för alla pensionärer. I och med sänkningen försvinner skatteklyftan helt för de äldre som har minst marginaler, garantipensionärerna. 2016 går vi vidare, och alla med en pension som motsvarar en genomsnittlig kvinnlig pensionärs befrias från pensionärsskatt. Det innebär cirka 3 400 kronor mer att leva för per år. Därefter går vi vidare och avvecklar pensionärsskatten helt.

Pensionerna och pensionärernas villkor är inte oberoende av den allmänna samhällsutvecklingen – när det går bra för Sverige får pensionärerna också det bättre. Allra viktigast för pensionärernas livssituation och pensionernas utveckling är jobben. Sambandet är enkelt: ju fler som jobbar, desto mer pengar betalas in i pensionssystemet och desto mer kan betalas ut till pensioner. Detsamma gäller resurserna för sjukvård och annan välfärd.

Sedan den moderatledda alliansen tog över har arbetslösheten ökat med en fjärdedel. Den stigande arbetslösheten har inneburit att socialbidragskostnaderna ökat med över tre miljarder kronor i fasta priser. Ska alla i Sverige, inklusive pensionärerna, få det bättre behövs fler jobb. Vi socialdemokrater går därför till val på att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Det ger resurser till både pensioner och bättre välfärd.

 

 

 

Tomas Eneroth, Vice ordförande (S) i riksdagens socialförsäkringsutskott
Anneli Hulthén, Kommunstyrelsens ordförande (S) Göteborg

 

Ursprungligen publicerd på GT debatt 12 september

facebook Twitter Email