Pension och lön ska beskattas lika!

Sverige är det enda land i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Det är både orimligt och omoraliskt. Pension är att betrakta som uppskjuten lön, och för oss socialdemokrater är det en självklarhet att beskattningen ska vara lika. Det skriver Mattias Jonsson, Siw Wittgren Ahl och Christina Holmquist.

Det är regeringen som medvetet har infört skillnaden i beskattning. Tillsammans med Sverigedemokraterna har man dessutom ökat den. Vår uppfattning är solklar, pensionärer ska inte betala högre skatt än löntagare. Enligt en undersökning från SIFO har 95 procent av svenska folket samma åsikt.

Vårt vallöfte är att avskaffa pensionärsskatten. I ett första steg avskaffar vi pensionärsskatten för de cirka 100 000 personer som har full garantipension. Det gör vi den 1 januari 2015. I ett andra steg tar vi bort skatteklyftan för den som har en pension upp till 12 000 kronor. Det motsvarar medelinkomsten för en kvinnlig pensionär och innebär en skattesänkning på ungefär 280 kronor i månaden. För inkomster över det beloppet trappas skattesänkningen av till 150 kronor i månaden för den som har en pension på 16 000 kronor i månaden. Detta genomför vi under nästa mandatperiod med målet att det ska ske redan 2016. När vi har nått vårt jobbmål 2020 kommer vi att ha ytterligare cirka 15 miljarder i reformutrymme. Senast då tar vi helt bort skatteklyftan.

Förutom att avskaffa pensionärsskatten vill vi förändra beräkningen av den så kallade bromens i pensionssystemet så att pensionerna utvecklas jämnare, och föra över avgifter från premiepensionssystemet till inkomstpensionssystemet så att bromsen inte slår till så ofta som idag. Men det allra viktigaste är jobben. Sambandet är enkelt. Ju fler som jobbar, desto mer pengar betalas in till pensionssystemet och desto mer kan betalas ut i pensioner. Idag är arbetslösheten högre än när den borgerliga regeringen tillträdde. Vi socialdemokrater har förslag som bidrar till fler jobb, och förslag som gör att människor ska kunna ta de nya jobben. Vårt mål är att ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Det är viktigt både för den som jobbar och den som är pensionär.

Mattias Jonsson, kandidat till riksdagen (S) för Göteborg
Siw Wittgren Ahl, ledamot av Socialdemokraternas seniornätverk
Christina Holmquist, ordförande för S seniornätverk i Göteborg

facebook Twitter Email