Påverka vår politik – delta i politikutvecklingen!

Nu börjar arbetet att ta fram ett lokalpolitiskt program för att vinna valet 2022 och återigen göra Göteborg mer jämlikt! Under hösten bjuds både medlemmar och medborgare in i politikutvecklingen för att arbeta fram nya politiska förslag att gå till val på 2022.

Under hösten kommer de fyra politikutvecklingsutskotten turnera runt i Göteborg digitalt. Detta för att diskutera nya förslag och idéer med medlemmar samt medborgare. Varje del av staden har ett möte med respektive utskott för att med ett lokalt perspektiv politikutveckla om de politikområden som kommun- och regionpolitiken råder över. Alla idéer, förslag och tankar dokumenteras och skickas vidare i arbetet att ta fram ett förslag till lokalpolitiskt program som sedan distriktårskongressen beslutar om till våren 2022.

Var med och påverka vår politik, kom och delta i politikutvecklingen!

Bor du i Sydvästra Göteborg?
20 september kl18:00 Kultur- och besökspolitik
13 oktober kl18 Social- och äldrepolitik
18 november kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
9 december kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik

Bor du på Hisingen?
21 september kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
18 oktober kl18:00 Kultur- och besökspolitik
17 november kl18:00 Social- och äldrepolitik
3 december kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik

Bor du i Östra Göteborg?
23 september kl18:30 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
26 oktober kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
22 november kl18:00 Kultur- och besökspolitik
8 december kl18:00 Social- och äldrepolitik

Bor du i Centrum?
29 september kl18:00 Social- och äldrepolitik
20 oktober kl19:00 Klimat- och stadsutvecklingspolitik
23 november kl18:00 Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik
2 december kl19:30 Kultur- och besökspolitik

Vill du politikutveckla om hälso- och sjukvårdsfrågor? Anmäl dig till [email protected] och ange vilket möte:
22 september kl18 Jämlik Vård
6 oktober kl18 Vård i Rätt Tid
10 november kl18 Förebyggande Vård

Är du medlem i Socialdemokraterna Göteborg? Isåfall kommer den krets som du är medlem i kalla dig till respektive möte inom ditt område. Är du medborgare eller medlem som vill gå på andra områdens möten? Isåfall mejla [email protected] för att få Zoom-länken.

facebook Twitter Email