Göteborgare på partikongressen 2019

Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars på Conventum i Örebro. På den här sidan hittar du information om delegationen från Göteborg. Längst ner på sidan hittar du också debattartiklar och texter som delegationen fått publicerat i olika tidningar. Under kongressens gång kommer sidan uppdateras med nyheter från Örebro, och vårt dagliga arbete där. Håll utkik!

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation.

Göteborg har 12 ombud som är direktvalda i en medlemsomröstning.

Anna Skarsjö (delegationsledare)
Jag är ensamstående undersköterska med 2 tjejer och är fackligt engagerad i Kommunal. Som fackligt förtroendevald möter jag varje dag välfärdens hjältar. De som ser till att Sverige fungerar. De gör det med tuffa arbetsvillkor, dåliga löner och ofta usla anställningar. Samtidigt älskar de sina jobb. Jag vill att Socialdemokraterna driver en politik som gynnar dem. Det ska vara tillsvidareanställningar, heltid, hälsosamma scheman, fler arbetskamrater och yrkesutveckling på arbetstid i ett samhälle styrt av Socialdemokraterna.

My Alnebratt
Våra skattepengar ska gå till välfärd inte till stora vinstuttag. Alltför länge har privatiseringar och marknadisering tillåtits urholka vår välfärd. Det har framförallt drabbat skolan där vi ser hur ojämlikheten ökar. Det är upp till oss socialdemokrater att vända utvecklingen. Våra gemensamma resurser ska användas till att bygga ett jämlikt samhälle där alla får möjlighet att växa och utvecklas. Det är det jag vill arbeta för om jag får förtroendet att bli ombud på partikongressen.

Amalia Rud Pedersen
Hej! Mitt namn är Amalia och jag är sedan tre år tillbaka distriktsordförande för SSU Göteborg. Jag kandiderar för att jag skulle vilja lyfta in ett ungt perspektiv i delegationen och för att jag vill vara med och forma framtidens socialdemokrati. Jag har dessutom en bred erfarenhet av likande arbete på SSU-kongresser som jag tror skulle vara välbehövligt för delegationsarbetet. Utbildningspolitik är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat såväl som frågor om kvinnors rättigheter och jämlikhet.

Patrick Gladh
Arbetar idag som rektor på Angeredsgymnasiet och har fått förtroendet från partiet att vara stadsdelsordförande och fullmäktigerepresentant. Brinner för barn och ungas möjligheter, social inkludering och att bryta segregationen i vår stad. Vårt samhälle har genomgått snabb förändring. Förändring som påverkar politikens möjligheter. Min övertygelse är att Socialdemokratin kan vara en kraft för framtiden om vi tar vara på möjligheten att bli ett modernt folkrörelseparti.

Jesper Blomqvist
Kongressen i vår kommer handla mycket om hur vi bygger vår organisation stark och rustadEn ändamålsenlig organisation där vi tar vara på våra medlemmars engagemang och låter medlemmarnas åsikter få genomslag är avgörande för en trovärdig och stark socialdemokrati.

 

Per Tenggren
Mitt politiska intresse väcktes genom elevfackliga arbetet i Elevförbundet. Då som nu handlade det om att skapa en skola som minskar klyftorna i samhället och som ger alla elever en chans att skapa ett gott liv. Nu, som klubbordförande har jag varit inblandad i många förhandlingar om uppsägningar och har sett värdet av vidareutbildning och kompetensutveckling för medlemmarna. En socialdemokratisk utbildningspolitik måste både ge förutsättningar för att skaffa ett jobb och att växa som människa.

Hans Arnosson
Jag har varit politiskt engagerad sedan ungdomsåren både som partiarbetare och som förtroendevald. Jag deltog i processen med att bilda Västra Götalandsregionen och var regionfullmäktiges första ordförande. Under den senaste mandatperioden har jag varit ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg och vice ordförande i Stadsrevisionen. Jag var kongressombud vid den senaste kongressen i Göteborg där jag arbetade aktivt att för att tandvården skall ingå i högkostnadsskyddet. Får jag förnyat förtroende kommer jag att fortsatta kampen för att tänderna ska vara en del av kroppen.

Joakim Hagberg
Jag vill påverka och förändra. Vill att vi bygger vår organisation stark. Så vi blir den folkrörelse som förändrar samhället. Kommer kämpa för rätt till en bra utbildning och göra det ekonomiskt möjlighet att kombinera arbete och studier. Möjlighet att kombinera SFI med arbete som en del i en flyktingpolitik som hänger ihop. Jag vill inte se att vinster i välfärden stoppas i någons ficka. Jag jobbar på Volvo och tar med mig villkoren för hur det är att vara arbetare. Jag bor i Lövgärdet i Angered.

Malin Sjunneborn
Jag är en tjej som brinner för det facklig/politiska arbetet, sitter i dagsläget som ledamot i Regionfullmäktige i västra Götaland och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sjukvården är min hjärtefråga där också att synliggöra Undersköterskan i det politiska rummet. Hade jag fått möjligheten att ändra något i samhället idag, så hade jag valt sjukvården en hållbar sjukvård där man ser människan som en fysisk person och inte en pengapåse, där patienter får vara patienter och inte bara en siffra. Alla människor förtjänar en jämlik sjukvård.

Camilla Widman
Jag kandiderar till partikongressen då jag brinner för människors lika värde och rätt. Det som driver mig är främst allas rätt till bostad och arbete. Vi ska ha trygga arbeten med schysta villkor och bra arbetsmiljö. Infrastruktur är något alla har rätt till och därför också bör vara statlig. De sociala frågorna kommer in i allt ovan men jag brinner lite extra för de människor som inte alltid själva kan hävda sig. Gör din plikt, kräv din rätt är mitt motto! Jag har samlat på mig värdefulla erfarenheter bl.a som ordförande i SDN och i SGS studentbostäder. Sedan 2002 arbetar jag fackligt i Seko.

Birgitta Nesterud
Jag har arbetat som lärare och rektor vid folkhögskolor. Folkbildning, vuxenutbildning och kompetensförsörjning är frågor som jag arbetat med i många år. Jag brinner för alla barns rätt att växa upp i ett jämlikt och solidariskt samhälle. Ett samhälle där det inte är kön, etnicitet, klass och / eller föräldrars utbildningsbakgrund som avgör barnets framtid. Ett samhälle som håller ihop, där mångfald är en styrka och inte ett hot.

Joakim Berlin
Jag brinner för ett samhälle där vi alla kan få vara oss själva, och få en utbildning som passar oss alla. Där varje ung person kan få utvecklas och få kunskaper som öppnar upp för ett lärande genom hela livet.

 

 

Frida Bengtsson (arbetande ersättare)
Ordförande för Handelsanställdas förbund i Göteborg och vice ordförande för LO-distriktet i VästSverige. Jobbar i butik och brinner lite extra för att förbättra villkoren för de som har det sämst på arbetsmarknaden. Viktiga frågor inför kongressen är hur partiets organisation kan utvecklas så att medlemmarnas idéer kan ta mer plats och hur vi kan vara ett naturligt forum för att dela sitt engagemang. Detta så att vi i partiet tillsammans kan skapa en politik som formar framtidens arbetsmarknad.

 

Kontaktperson på partiexpeditionen i Göteborg är ombudsman Claes Wennberg. Epost [email protected]. Tel 070-8146673.

 

Läs delegationens första debattartikel i AiP här

Läs intervjun med Anna, Malin och Joakim i GP här

Läs Birgitta Nesteruds debattare i ETC här

Läs My och Annas debattare i GT här

Läs debattaren om facklig-politisk samverkan i Arbetet här

Läs artikeln i GP där Camilla, Jesper och Patrick finns omnämnda

Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress är nu avslutad. Nedan finner du de beslutade programtexterna och Stefan Löfvens tal.

Beslut och kongresshandlingar

facebook Twitter Email