Parterna i diskussion om det Västsvenska paketet

Kommunstyrelsen i Göteborg samlade i dag de övriga parterna* i det Västsvenska paketet för en diskussion om resultatet av den rådgivande folkomröstningen. Alla parter står fast vid avtalet om Västsvenska paketet.

Redan innan valet aviserade Socialdemokraterna i Göteborg ett möte med parterna innan valet för att diskutera Västsvenska Paketet och resultatet av folkomröstningen. Det mötet ägde rum i dag.

  – Vi har samlat parterna idag och redogjort resultatet av folkomröstningen och haft en dialog. Inga beslut  har fattats, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Det är inte parterna som kan fatta beslut när det gäller folkomröstningen utan det är det Göteborgs kommunfullmäktige som kommer att göra vid senare tillfälle. Samtalet idag handlade om att diskutera parternas syn på resultatet av folkomröstningen.

En eventuell förändring av trängselskatten kan enbart riksdagen besluta om.

Parterna var tydliga med att de inte vill ändra i paketet och inte heller skjuta till ytterligare pengar till Göteborg Stad och det Västsvenska paketet

 


*Västra Götalands regionen, Region Halland, Göteborgs Regionen och Trafikverket.

facebook Twitter Email