Över 200 socialdemokrater valde kandidater till valet och uttalade sitt stöd till Ukraina

I helgen samlades över 200 socialdemokrater till distriktsårskongress inför valet för att bland annat besluta om kandidater till riksdag, region och kommun och anta politik för de fyra kommande åren.

Kongressen fick också besök av Magdalena Andersson, som pratade om det nya garantitillägget som kommer att ge 43 000 av Göteborgs pensionärer en tusenlapp extra i månaden, helt skattefritt.

Kongressen hölls i skuggan av Rysslands förkastliga och olagliga krig mot Ukraina, vilket satte sin prägel på mötet. Ombuden antog ett uttalande som fördömer Rysslands krig och till stöd för det ukrainska folket och deras demokrati. Hela uttalandet finns längre ner i texten.

Under helgen antog ombuden också politik för ett starkare och bättre Göteborg för de kommande fyra åren. Vi socialdemokrater kommer vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen. Därför beslutade distriktsårskongressen att inrätta särskilda enheter i socialtjänsten för att motarbeta nyrekrytering och jobba för fler avhopp från gängmiljöer.

Vi har bestämt oss för att återta den demokratiska kontrollen över skola, vård och omsorg. Därför vill vi ännu tidigare upptäcka och stötta elever i farozonen med sociala team eller socialsekreterare på skolor där behov finns.

Vi ska driva på klimatomställningen och använda den till att skapa nya schyssta jobb. Kongressen vill att vi fortsätter verka för en elektrifierad fordonsflotta och lockar hit grön industri genom att göra staden till ett internationellt centrum för eldrivna fordon.

Här hittar du de beslutade valsedlarna med våra kandidater i de olika valen:

Riksdagsvalet

Kommunvalet

Regionvalet

 

Distriktsårskongressens uttalande i sin helhet

Sedan den 24 februari i år är det krig i Europa. Vi bevittnar med fasa Rysslands krig mot Ukraina som har släckt tusentals människoliv och tvingat miljontals ukrainare på flykt undan bomber, våld och massförödelse. De mänskliga, praktiska och humanitära konsekvenserna av detta krig kommer att sätta outplånliga avtryck i människors liv och för evigt ristas in i den europeiska historien. Rysslands krig mot Ukraina är en attack mot demokratin. I Ukraina, Europa och i förlängningen i Sverige.

Kriget i Ukraina kräver ett enigt och tydligt svar. Vi socialdemokrater stöttar Ukraina med civila och militära medel, utfärdar och genomför tuffa sanktioner mot Ryssland och satsar på att stärka Sveriges förmåga.

Socialdemokraterna i Göteborgs distriktsårskongress 2022 vill med kraft fördöma Rysslands olagliga, oprovocerade och oförsvarliga krig mot demokratin.

De människor som idag flyr från Ukraina behöver solidariskt tas emot av ett samhälle som klarar av ett värdigt mottagande. Därför ska alla delar av Göteborg och Sverige hjälpa till den här gången, även de delar som inte tagit lika stort ansvar tidigare, för att inte ytterligare spä på segregationen.

Vi socialdemokrater vill stärka Sverige genom att bryta segregationen och trycka tillbaka den grova brottsligheten. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi vill använda klimatomställningen för att skapa framtidens gröna jobb.

Vår välfärd läcker skattekronor till privata välfärdskapitalister som placerar pengarna i skatteparadis. Vi socialdemokrater ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och stärka skola, sjukvård och äldreomsorg för att klara av våra behov, nu och i framtiden.

Genom att snabbt och kraftfullt satsa på den gröna omställningen och gröna industrier kommer Sverige att minska sitt beroende av fossila bränslen från auktoritära och odemokratiska stater. Det gör framtiden säkrare för Sverige, våra barn och vår planet.

Socialdemokraterna är en demokrati- och solidaritetsrörelse, vår demokratisyn känner inga nationsgränser. Distriktsårskongressen 2022 vill därför uttrycka ett helhjärtat stöd till det ukrainska folket och den ukrainska demokratin.

facebook Twitter Email