Över 200 ombud samlades på helt digital kongress för att staka ut vägen framåt

Förutsättningarna var minst sagt speciella när Socialdemokraterna i Göteborg i helgen höll sin årliga höstkongress. Kongressen var hela tiden planerad att hållas digitalt, men på grund av det allvarliga Coronaläget fick hela arrangemanget i sista stund ställas om till att ske hemifrån – utan att heller personal, styrelse eller mötespresidium träffades.

Det hela förlöpte väl. Med en kongressledning spridd över Göteborg och över 200 socialdemokratiska ombud som deltog på kongressen från vardagsrum, skrubbar och köksbord kunde under två dagar bland annat följande beslutas:
• Att partidistriktets styrelse ska arbeta aktivt för att stärka facklig-politisk samverkan utifrån en rad konkreta idéer och förslag som lades fram.
• Att partidistriktets kretsar får ändrade uppdrag.
• Att den göteborgska socialdemokratiska riksdagsbänken verkar för att tillsätta en statlig utredning kring äldreomsorgens organisering och finansiering för att säkra kvaliteten.
• Att partidistriktet tar fram förslag på hur Göteborg kan nå målet om enbart 1,5 graders temperaturhöjning.

”Helgens kongress var en föredömlig uppvisning i demokrati under speciella omständigheter. Tack vare ombudens kloka beslut har vi nu goda förutsättningar att gå in i 2021. Vi tar med oss en rad konkreta förslag och idéer på hur partidistriktet ska stärkas och Göteborg få ett styre och en politik som sätter välfärden först.” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Alla motioner hann inte hanteras, därför kommer kongressen att återupptas innan årsskiftet. Mer info om detta kommer.

Vill du läsa mer om kongressen och ta del av handlingar? Klicka här.

facebook Twitter Email