Ordning och reda i åkeribranschen kräver Olle Ludvigsson

I Sverige råder i dag ett slags vilda västern inom åkerinäringen, där reglerna för gränsöverskridande transporter, så kallat cabotage, aldrig kontrolleras. I brist på kontroller utnyttjas chaufförer av oseriösa företag, som genom dumpade löner och sämre sociala villkor konkurrerar ut den seriösa åkerinäringen. Nu krävs åtgärder, både på hemmaplan och EU-nivå, skriver Olle Ludvigsson och Lars Johansson.

Enligt EU:s regler får en lastbil som kommer med en transport till Sverige stanna i en vecka och ta max tre körningar. Forskning visar dock att det finns tusentals utländska lastbilar som på permanent basis bedriver olaglig inrikestrafik i Sverige. Vissa lämnar i princip aldrig landet. Trafiken sker med löner och arbetsvillkor långt under svenska lagar och kollektivavtal.  Det förekommer även att svenska åkerier anställer personal till mycket låga löner genom att utnyttja F-skattsedlar, så kallat falskt egenföretagande. Trots det stora antalet brott har endast två åtal väckts.

Att utländska företag och arbetstagare erbjuder transporttjänster på svensk arbetsmarknad är välkommet. Konkurrensen mellan utländska och inhemska åkerier måste dock ske på sunda villkor och chaufförer från andra länder ska inte diskrimineras på grund av sin nationalitet eller företagets säte. Bedrivs inrikestrafik i Sverige ska bilen registreras här, skatter ska betalas och löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal ska gälla för de anställda chaufförerna.

Regeringen saknar lösningar

Trots att problemet växer har regeringen under snart åtta års tid inte lämnat ett enda konkret förslag för att komma tillrätta med dem. Moderaternas lösning är i stället att helt avreglera lastbilstrafiken inom EU ? det vill säga avskaffa de regler som finns. Man tar sig för pannan, hur ska det förhindra utnyttjandet av chaufförer, som många gånger får jobba under former som liknar rent slavarbete? Hur ska detta stoppa de oseriösa företagen från att konkurrera ut seriösa företag med kollektivavtal och schyssta villkor?

Dagens situation inom åkerinäringen får även konsekvenser för miljön. Enligt forskning från Lunds Tekniska Högskola bidrar den illegala lastbilstrafiken till negativa klimat- och miljöeffekter, främst på grund av att järnvägen blir ett alltför dyrt alternativ när oseriösa lastbilsåkerier dumpar löner och transportpriser.

Åtgärdspaket

En rad åtgärder skulle kunna vidtas omgående på nationell nivå:

· Krav på frakthandlingar i hytten som styrker att transporten är laglig.

· Höjda böter och sanktionsavgifter. 

· Klampning (fastlåsning) av lastbilar. Polisen ska inte låsa upp förrän böter betalats.

· Inför den holländska modellen i Sverige ? en förare ska i regel vara anställd av det åkeri hen kör för. Vi måste motverka falskt egenföretagande.  

· Skärpt ansvar för den som beställer en transport.

· Alkolås i alla nya lastbilar i EU. Inför en avståndsbaserad vägslitageavgift i Sverige enligt tysk modell för både svensk- och utlandsregistrerade lastbilar. I dag har sju länder i EU en form av vägslitageavgift. Fler länder är på gång att införa dem. Avgiften ska återinvesteras i satsningar på väg och järnväg för att gynna jobb och tillväxt.

· Trängselskatter ska betalas av såväl inhemska som utländska åkare.

Likvärdiga regler

Även på EU-nivå måste den svenska regeringen och svenska Europaparlamentariker vidta åtgärder. Implementeringen av reglerna måste vara likvärdig i hela EU för att skapa konkurrens på lika villkor och undvika social dumpning.

Ifjol skrev transportministrarna från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär med ett tydligt budskap; dagens reglering av transportmarknaden fungerar inte utan skapar en konkurrenssituation som främjar missbruk och social dumpning. Ministrarna krävde att EU-kommissionen agerar för att skärpa reglerna för inrikestransporter i samband med internationell trafik och avvisar bestämt kommissionens ambition att ytterligare avreglera transportmarknaden.

Den svenska regeringen skrev inte under brevet. Som vanligt sitter de på läktarplats när andra länder tar strid för ordning och reda på vår gemensamma europeiska arbetsmarknad. Extra allvarligt är det eftersom Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av den kaosartade situationen. Osund konkurrens är inte längre undantag utan regel. På torsdag träffar infrastrukturminister Elmsäter-Svärd (M) sina ministerkollegor i Aten, för att bl.a. diskutera villkoren i åkeribranschen. Vi vill fråga henne, kommer hon då att ta upp frågan eller igen sitta tyst?

 

Olle Ludvigsson (S), EU-parlamentariker från Göteborg 
Lars Johansson (S), riksdagsledamot för Göteborg

 

Publicerad 7 maj på GP debatt.

facebook Twitter Email