Olle Ludvigsson om regeringens flyktingbesked

EU-parlamentariker Olle Ludvigsson om regeringens förslag på åtgärder gällande flyktingsituationen:

Sverige har under de senaste två månaderna tagit emot ca 80 000 asylsökande. Denna öppenhet ska vi vara stolta över. För mig är det en självklarhet att vi även fortsättningsvis ska ta ett stort ansvar. Människor som flyr för sina liv måste ges en fristad.

Samtidigt har jag förståelse för den bedömning och de förslag på tillfälliga åtgärder som regeringen nu redogjort för. För att kommuner och ansvariga myndigheter ska kunna säkra ett bra och långsiktigt hållbart flyktingmottagande krävs ett andrum. I stället måste övriga EU-länder – särskilt de som nu gör alldeles för lite – utöka sitt ansvarstagande. Om ansvaret bara kunde fördelas någorlunda jämnt över EU-länderna skulle situationen utan några större svårigheter kunna hanteras.

Det är också viktigt att betona att flyktingarna inte ska ses som en belastning. Kan vi få ordning på mottagande och integration – vilket jag är övertygad om att vi kan – kommer de att bidra på ett mycket positivt sätt i det svenska samhället.

Läs mer:
Göteborgs riksdagsledamöter: Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar 
Statsminister Stefan Löfven: Regeringen vill anpassa asylreglerna till EUs miniminivå

.

facebook Twitter Email