Olle Ludvigsson: Offensiva satsningar på bättre arbetsmiljö lönsamt

 

Göteborgarnas röst i Europa – EU-parlamentariker Olle Ludvigsson – skriver idag tillsammans med bl a Krister Andersson på GT debatt att offensiva satsningar på en bättre arbetsmiljö är lönsamt för alla.

Synen på arbetsmiljön måste utvecklas. Ett stort problem i både svensk och europeisk debatt är att de positiva ekonomiska effekterna av arbetsmiljöarbetet inte uppmärksammas. Det talas alltför sällan om att investeringar i arbetsmiljön som regel är en ekonomisk vinstaffär. Därför väljer vi att lyfta just den frågan i ett seminarium i Göteborg i morgon kväll.

En sund och säker arbetsmiljö är något som varje individ har rätt till. Arbetsmiljön har dock inte bara stor betydelse för individen, utan också för samhällsekonomin. I själva verket kommer goda arbetsmiljöer att vara en nödvändighet för att kunna hantera flera centrala framtidsutmaningar:

För företagen är arbetsmiljön viktig för att i längden kunna upprätthålla konkurrenskraften. Att ha välmående och trygg personal är en avgörande konkurrensfaktor. Enligt en internationell studie kan företag som investerar en krona i förebyggande arbetsmiljöarbete förvänta sig en avkastning på två kronor och 20 öre. Det finns alltså en stor potential i detta.

 

Långsiktig stabilitet i de offentliga finanserna förutsätter att sjuktalen är låga och att fler orkar jobba till ordinarie pensionsålder. Utan en positiv arbetsmiljö är detta inte möjligt.

I offentlig sektor är bättre arbetsmiljöer oumbärliga för att klara rekryteringen. Befolkningen blir allt äldre. De närmaste 10-15 åren väntar en stor pensioneringsvåg. Om yngre då nobbar de offentliga jobben på grund av dåliga arbetsförhållanden går rekryteringsekvationen inte ihop.

 

För att parera den demografiska utvecklingen behöver kvinnor ha möjlighet att arbeta lika mycket som män. En nyckelåtgärd är då att med riktade insatser förbättra kvinnors arbetsmiljöer. De problem som drabbar kvinnor särskilt hårt – såsom belastningsskador och psykosocial stress – har hittills ofta kommit i skymundan i arbetsmiljöarbetet.

Efter en alltför utdragen kris i den europeiska ekonomin är det nu nödvändigt att få fart på hjulen igen. Alla tillgängliga verktyg behöver användas för att driva i gång en långsiktigt hållbar tillväxt. Arbetsmiljöinvesteringar kan då – via ökad konkurrenskraft, sundare offentliga finanser, smidigare rekrytering och en bättre användning av kvinnors potential – bidra med mycket. Arbetsmiljön är en central tillväxtvariabel.

Denna övergripande bild är det mycket viktigt att ha med sig i diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet ska tas vidare. Arbetsmiljön är inte en värld för sig, utan i allra högsta grad en tung faktor i samhällsekonomin. Den behöver därför bli ett område för offensiva satsningar.

Olle Ludvigsson, EU parlamentariker, kandidat i EU-valet
Jan Nilsson, IF Metall Göteborg
Krister Andersson, LO-distriktet i Västsverige
Ann-Sofie Hermansson, Tankeverksamheten

 

?

facebook Twitter Email