Olle Ludvigsson: Bekämpa skattefusket inom EU

 

Varje år förskingras åtskilliga miljarder kronor inom EU genom skatteplanering. Kampen mot skattefusket har en enorm ekonomisk potential. Regeringen Reinfeldt borde ta kampen om skattefusket på allvar.

Kampen mot skattefusk är nu en het fråga på dagordningen i Europa. Det är bra. Det räcker dock inte med att bara snacka. Det måste också bli verkstad av det hela. I dag torsdag har EU:s stats- och regeringschefer möjligheten att ta viktiga steg framåt på området. Den möjligheten får inte slösas bort.

Att minska skattefusket är inte bara en ordnings-, rättvise- och konkurrensfråga. Den har även en enorm ekonomisk potential. Beräkningar visar att skatteintäkter på cirka 9000 miljarder kr per år försvinner inom EU på grund av skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

Summan kan jämföras med EU-ländernas samlade budgetunderskott 2012 på ca 4600 miljarder kr. Med en halvering av skattesvinnet skulle underskotten nästan raderas ut.

En första punkt där EU-ledarna måste leverera är skärpningen av sparandedirektivet. Detta är ett ärende som har dragits i långbänk i flera år. Efter förra veckans finansministermöte verkar det till slut som om det finns en god chans att komma överens. Den chansen måste tas.

Sparandedirektivet har sedan 2005 gjort det svårt att undvika beskattning genom att gömma sparpengar i andra medlemsländer. I och med att EU-länderna automatiskt informerar varandra om medborgares sparkonton har fusket minskat.

Regelverket innehåller dock ett antal kryphål. De behöver nu täppas till i en skärpning där det automatiska informationsutbytet expanderas. Om skärpningen kunde komma på plats skulle öppningarna för fusk bli mycket mindre.

En annan punkt där EU-ledarna måste leverera är EU-kommissionens förslag om att ? vid sidan av sparandeinformationen ? förstärka den planerade utvidgningen av det automatiska utbytet av andra kategorier av information.

Nu gäller att EU-länderna från 2015 automatiskt ska utbyta information om inkomst från anställning, styrelsearvoden, livförsäkringar, pensioner och fast egendom. Enligt förslaget ska ytterligare fyra kategorier inkluderas: utdelningar, kapitalvinster, övriga finansiella inkomster och kontosaldon. I december signalerade ledarna att förslaget ska antas i början av 2014. Det är alltså hög tid att komma till skott.

Utöver detta har EU-ledarna all anledning att intensifiera arbetet även med den övriga agendan mot skattefusk. Det finns massor att göra. 

På bordet finns exempelvis ett förslag från kommissionen om att genom en ändring av moder-dotterbolagsdirektivet täppa till de öppningar för gränsöverskridande upplägg som nu gör det möjligt att via bland annat hybridlån undvika skatt.

Förslaget behöver justeras, men med rätt utformning skulle de nya reglerna vara till stor nytta. Det finns också ett initiativ från Europaparlamentet om att se till att det etableras offentliga register över de verkliga ägarna till företag och stiftelser. Att de verkliga ägarna idag kan gömma sig är stort problem när det gäller att komma åt såväl penningtvätt som skattefusk.

I dag måste regeringen Reinfeldt börja omvandla alla vackra ord till praktisk handling. De måste börja leverera mot skattefusket.

 

Av Olle Ludvigsson, kandidat till EU-parlamentet

 

Publicerad på SVT Debatt.

 

facebook Twitter Email