Oansvarig privatisering av ögonsjukvård i Göteborg

.

M-ledda regionledningen prioriterar privata vårdföretag före Sahlgrenska Universitetetssjukhuset.

Idag beslutade den moderatledda regionstyrelsen i Västra Götaland att upphandla ögonsjukvård (kataraktsjukvård) i Göteborg. Detta trots att Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade gjort en konsekvensanalys som visar stora svårigheter och långsiktiga hot mot den högspecialiserade ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen om den föreslagna upphandlingen fullföljs. Socialdemokraterna ville att ärendet skulle återremitteras för att ta med sjukhusets synpunkter inför upphandlingen. Den Moderatledda majoriteten valde att helt bortse ifrån riskbedömningen och beslutade enligt förslaget.

– Förslaget riskerar både kompetensen och kvaliteten för sjukhusets ögonsjukvård. Dessutom riskerar det rikssjukvårdsuppdraget om ögonsjukvård för barn. Jag är orolig för att den moderatledda regionledningen prioriterar privata vårdföretag före sitt eget sjukhus, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusledningen har under en period arbetat med att stärka upp ögonsjukvården och signalerar att sjukhuset är beredd att utföra mer vård vid SU Mölndal. Det förslag som presenterades vid regionstyrelsens möte riskerar att leda till att ögonkirurgin dräneras på personal, kompetens och patienter till privata aktörer.

– Jag beklagar verkligen att den moderatledda majoriteten väljer att strunta i vädjan från sitt eget universitetssjukhus som vill kunna ge mer vård till invånarna. Istället väljer de att sätta privata vårdgivares intressen i främsta rummet. Det är dumdristigt och kommer att skapa nya kostnader, säger Helen Eliasson (S), oppositionsråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

– Vi måste ha en bredare syn på universitetssjukhusets uppdrag och verksamhet än vad den moderatledda majoriteten förmår göra. Att bara tänka kortsiktigt leder till att man dränerar SU på de kompetenser och den vårdverksamhet som behövs för invånarna, säger Cecilia Dalman Eek (S)

Kontaktpersoner:
Helén Eliasson 076-141 02 69
Cecilia Dalman Eek 070-655 48 59

facebook Twitter Email