Nysatsning på Liseberg skapar framtidstro i Göteborg

Liseberg vill nysatsa på vattenland och upplevelsehotell. Detta är både nödvändigt och positivt, inte bara för nöjesparken som sådan utan även för den övriga besöksnäringen i Göteborg och regionen. Nu väntar vi på att hela borgerligheten snabbt förmår ta sig samman och ställer sig bakom planerna, skriver Ann-Sofie Hermansson, Gunilla Carlsson och Håkan Linnarsson på GP debatt.

Debattartikeln inleds med:

”Staden ska nu fatta beslut om Lisebergs framtida utveckling. Det handlar om att säga ja eller nej till det förslag till Jubileumsprojekt som Liseberg efter noggrant förarbete lagt fram. Liseberg vill i en nysatsning kombinera ett inomhusvattenland med ett tematiserat upplevelsehotell. Syftet är att säkra attraktivitet, sysselsättning och överlevnad på längre sikt. Inriktningen är att det ska stå klart till 2021.”

Läs hela debattartikeln på GP debatt.

Artiklen är underskriven av:Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Håkan Linnarsson (S), ordförande Göteborg & Co och Gunilla Carlsson (S) ordförande Liseberg.

Läs mer om Lisebergs jubiléumsprojekt på www.lisebergblogg.se

.


facebook Twitter Email