”Nu lämnar jag”

Kära medlemmar

Redan för ungefär ett år sedan bestämde jag mig för att inte ställa upp för omval som partidistriktsordförande vid vårens distriktskongress. Planen var att meddela detta i november-december förra året. Så som situationen utvecklades under hösten gjorde jag dock bedömningen att det vore oansvarigt att låta en ny person kliva in och börja med att försöka hantera en mycket allvarlig situation med svåra konflikter. Jag kände ett ansvar att stanna ett litet tag till och försöka reda ut och lösa de problem vi har. Trots stora ansträngningar från många har det visat sig att det inte gick och jag beklagar djupt att vi befinner oss där vi nu gör.

Så varför kommer det här tillkännagivandet just nu? Egentligen av tre skäl. För det första för att en gång för alla dementera att det som nu händer i vårt parti handlar om en personstrid där jag vill klamra mig fast vid makten. För det andra för att min förhoppning om att kunna  lösa konflikten på ett konstruktivt sätt inte infriats, tvärtom. Och för det tredje (och kanske viktigaste) för att ge er medlemmar och föreningar en rimlig chans att nominera efterträdare innan årskongressen.

Under hösten antog distriktsstyrelsen en ny verksamhetsstrategi för partidistriktet. Bakgrunden är väl känd: vi har över tid tappat både väljarstöd och medlemmar.

Styrelsen är övertygad om att lösningen, utöver en bra politik, är en utvecklad folkrörelse där både expedition och styrelse decentraliserar sitt arbetssätt och lägger större fokus på att stötta och ge förutsättningar för bättre, roligare och mer föreningsverksamhet, men också studier, ökad delaktighet i politikutvecklingen och förnyad facklig-politisk samverkan. En viktig del handlar också om att  utveckla det politiska samtalet så att både medlemmar och medborgare involveras mer och att stärka sambanden med andra folkrörelseorganisationer.

Allt det här förutsätter, bland annat, ett nära samarbete och en gemensam syn på politisk inriktning, ansvarsfördelning och kommunikation mellan våra båda torg; Järntorget och Gustav Adolfs torg. Så har det inte varit under en längre tid, och problemen har dessutom förvärrats.

Jag vill betona att det här för mig hela tiden har handlat om att få till stånd ökad delaktighet och ett fungerande samarbete, inget annat. Bara så kan vi få vår politik, vår kommunikation och vår verksamhet att hänga ihop och bara då kan vi stärka socialdemokratin i Göteborg.

Att vara partidistriktets ordförande i Göteborg är det finaste förtroendet jag någonsin fått. Glädjen att få se en ny medlem för första gången stå i talarstolen, glädjen att möta engagerade medlemmar på gator och torg och glädjen över all fantastisk verksamhet som så många av er är bärare av har gett mig oerhört mycket.

Jag ser för egen del att det partiet nu behöver är att läka ihop och gå framåt i enighet och bygga en stark folkrörelse och ett jämlikt Göteborg. Det arbetet kommer jag, inte minst  efter den senaste veckans process, inte ha tillräcklig trovärdighet i alla delar av partiet för att kunna leda. Partidistriktet i Göteborg behöver en ny ordförande för att kunna ta sig an de stora uppgifter som ligger framför oss.

Jag kommer därför de närmaste dagarna att meddela valberedningen att jag inte längre står till förfogande som ordförande.

Anna Johansson
Ordförande Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt

PS. Jag vet att många av er är undrande, förbannade och oroliga. Det förstår jag. Det är en fruktansvärt tråkig, destruktiv och för många dessutom helt obegriplig situation vi befinner oss i. Om du har en stund över nu på söndag 17 februari och vill träffa mig och några andra i styrelsen för att samtala, fråga eller skälla – kom till partiexpeditionen på Järntorget 8. Vi finns där mellan kl. 10 och 14.

facebook Twitter Email