Nu kan fler gå på semester trots coronapandemin

Sommaren är i full blom och det är många som gått in i semesterstämning. En lärdom vi kan dra av coronakrisen är att Sverige behöver stabila trygghetssystem och ett starkt samhälle.

Jag är stolt över hur den s-ledda regeringen har hanterat krisen. Politiken har gått ut på att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården.

Vi satte tidigt in kraftfulla åtgärder för att öka tryggheten för arbetstagarna och för att försöka rädda så många jobb som möjligt.

Det har bland annat handlat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Vi har också sett till att staten tar över en del av sjuklöneansvaret slopat karensavdraget, höjt anslaget för smittbärarpenning och gett företag likviditetsersättning via skattekontot.

Men kanske viktigast av allt är att vi stärkte A-kassan och sjösatte ett nytt system för korttidspermittering – korttidsarbete – som innebär att staten bär den största delen av kostnaden. Den anställde går ner i tid, men bibehåller över 90 procent av sin lön, staten går in med en del av kostnaden.

Till dags dato har 77 000 anmälningar kommit in till Tillväxtverket och över en halv miljon anställda har gått ner i arbetstid. Över 26 miljarder har satsningen kostat.

Det är omöjligt att säga exakt hur många jobb som därmed har räddats, men det är en hel del. Varje räddat jobb är mindre ångest och möjligheterna att kunna njuta av en välförtjänt sommarsemester.

Regeringen har valt att stimulerat ekonomin via medborgarna, istället för att ge pengarna till företag och banker. Det har visat sig vara bra. Idag ser vi en mindre ekonomisk nedgång i Sverige och i de nordiska länderna, än i många andra europeiska länder.

facebook Twitter Email