NOMINERINGSANMODAN GRUPPLEDARE KOMMUNSTYRELSEN

Till alla medlemmar i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt.

Föreningar och medlemmar uppmanas att nominera in förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen. Valkommittén har beslutat att förening/medlem som nominerar inte behöver ha tillfrågat den nominerade, detta för att vi ska få en så bred process som möjligt. Valkommittén kommer att kontakta samtliga nominerade för att få kandidaturen bekräftad.

I samband med årskongressen kommer den då nyvalda valkommittén att ta över processen varför ytterligare information inte går att få om exakt upplägg förrän dom har tillträtt.

Om någon väljer att nominera fler än en kandidat är det lämpligt att ange en rangordning, detta för att underlätta valkommitténs arbete.Här hittar ni den ledarskapsprofil som antagits av distriktskongressen samt den senaste nationella profilen som distriktskongressen kommer att få ta ställning till på årskongressen i april.

Sista nomineringsdatum är den 30/4-2019. Valet sker på en extra valkongress, den 10 juni 2019 Nominering sker via länken nedan  eller via mail till [email protected] eller via telefon 031- 339 63 00.

Nominera här

e.u.
Eva-Marie Rasmusson, förste ombudsman
Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email