Ni har räddat den förstärkta anställningstryggheten

Det finns inga genvägar till en trygg välfärd. Om vi ska kunna garantera en trygg omsorg för de som byggt upp vårt land och en skola med kunskapsfokus för våra barn måste vi lösa den akuta personalbristen i välfärden. Vi sätter välfärden först. Därför har vi stått upp mot och – tillsammans med många fackliga kämpar – lyckats säkra en fortsatt förstärkt anställningstryggheten för 55 000 anställda i Göteborgs Stad.

Du som arbetar i vår välfärd ska vara trygg på ditt jobb. Du ska inte behöva vara orolig för att högerstyrets kortsiktiga nedskärningar kostar dig jobbet. Därför står vi upp för den särskilt starka anställningstrygghet vi idag erbjuder de som arbetar i den kommunala välfärden. Den innebär att du vid uppsägning på grund av arbetsbrist ges ett skäligt erbjudande om en annan tjänst i kommunen. Det möjliggör för oss att locka och behålla de bästa välfärdsarbetarna. Detta har högerstyret, av ideologiska skäl, försökt ta bort.

Socialdemokraterna har, tillsammans med våra fackliga vänner, argumenterat mot högerstyrets angrepp på välfärdsarbetarnas trygghet. Vi har fått med oss göteborgare, men också andra partier. På grund av många engagerade människors hårda arbete har vi nu fått högerstyret att vika ner sig, och stödja vår linje: den förstärkta anställningstryggheten ligger fast.

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla partimedlemmar och fackliga som på olika sätt bidragit i det här arbetet. Ni visar att vi kan påverka, även i opposition. Vi kommer att fortsätta sätta välfärden och de som arbetar i den först.

Jonas Attenius, gruppledare Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email