Framtidstro i motioner till riksdagen

Stärk arbetsmarknaden, ökad jämlikhet och stärk kompetensen om psykisk ohälsa. Det är några av de riksdagsmotioner som lämnats in av göteborgarna Anna Johansson, Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson och Johan Büser under den allmänna motionstiden i år.

Hel listan i bokstavsordning:

Blåljuspersonal och utryckning
Motionärer: Mattias Jonsson

Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
Motionärer: Johan Büser

Ett fritt Västsahara
Motionärer: Johan Büser

Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder
Motionärer: Gunilla Carlsson

Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel
Motionärer: Mattias Jonsson

Genomlysning av skattesystemet
Motionärer: Mattias Jonsson

Götalandsbanan
Motionärer: Mattias Jonsson

Internationellt tågresande
Motionärer: Mattias Jonsson

Jämlikhet
Motionärer: Anna Johansson

Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motionärer: Johan Büser

Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården
Motionärer: Gunilla Carlsson

Obligatoriskt informationssamtal
Motionärer: Gunilla Carlsson

Stärkt arbetsmarknad i Västsverige
Motionärer: Mattias Jonsson

Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen
Motionärer: Gunilla Carlsson

Underlätta för besöksnäringen i Västsverige
Motionärer: Gunilla Carlsson

Underrättelse och samtycke vid folkbokföring
Motionärer: Johan Büser

Ungdomsmottagningar
Motionärer: Gunilla Carlsson

Utbildningssatsning i väst
Motionärer: Johan Büser

Västsvensk infrastruktur
Motionärer: Mattias Jonsson

 

Mer om riksdagens allmänna motionstid här.
Mer om Göteborgs s-riksdagsledamöter här.

Uppdaterad 181130

facebook Twitter Email