Framtidstro i motioner till riksdagen

Minskade klyftor, åtgärder mot bostadsbristen och stärkt kompetensen inom psykisk ohälsa. Det är några av de riksdagsmotioner som lämnats in av göteborgarna Anna Johansson, Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson och Johan Büser under den allmänna motionstiden under 2019.

Hel listan i bokstavsordning:

Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde

Motionärer: Johan Büser, Gunilla Carlsson

Amfibieregemente i Göteborg

Motionärer: Mattias Jonsson

Antibiotikamärkning på livsmedelsprodukter

Motionärer: Johan Büser, Mattias Jonsson

Arbetsmarknaden i Västsverige

Motionärer: Mattias Jonsson

Blåljuspersonal och utryckning

Motionärer: Mattias Jonsson

Delning av aska efter avliden

Motionärer: Johan Büser

Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motionärer: Johan Büser

En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss

Motionärer: Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson

En bättre fungerade psykiatrivård

Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv

Motionärer: Johan Büser

En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens

Motionärer: Johan Büser, Gunilla Carlsson

E-recept i hela Norden

Motionärer: Gunilla Carlsson

Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer

Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

Gemensam nordisk byggstandard

Motionärer: Gunilla Carlsson

Ge socialtjänsten bättre verktyg

Motionärer: Gunilla Carlsson, Anna Johansson

Humanare socialförsäkring

Motionärer: Gunilla Carlsson, Anna Johansson

Internationell solidaritet- hbtq plus i hela världen

Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

Kapning av folkbokföringsadresser

Motionärer: Johan Büser

Krav på lönespecifikation

Motionärer: Mattias Jonsson

Kompetensutveckling som möter teknikutveckling och en ökad digitalisering

Motionärer: Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson

Lex Sarah inom skolan

Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motionärer: Johan Büser

Minska klyftorna

Motionärer: Mattias Jonsson

Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare

Motionärer: Johan Büser, Gunilla Carlsson

Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motionärer: Gunilla Carlsson

Ny struktur för hälso- och sjukvården

Motionärer: Anna Johansson

Obligatirskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister

Motionärer: Gunilla Carlsson

Prostatacancer

Motionärer: Gunilla Carlsson, Mattias Jonsson

Strategi kring nolltollerans mot dödolyckor

Motionärer: Johan Büser, Mattias Jonsson

Stöd till samlingslokalsorganisationer

Motionärer: Gunilla Carlsson

Sverige måste stärka sin Rysslandskompetens

Motionärer: Gunilla Carlsson

Sveriges fortsatta engagemang för Västsahara

Motionärer: Johan Büser

Ungdomsmottagningar

Motionärer: Gunilla Carlsson

Undvik framtida båthaverier

Motionärer: Gunilla Carlsson

Utökad kontroll av vapenhandel

Motionärer: Mattias Jonsson, Anna Johansson

Västsvensk infrastruktur

Motionärer: Anna Johansson

Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige

Motionärer: Mattias Jonsson, Johan Büser, Gunilla Carlsson, Anna Johansson

Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer

Motionärer: Gunilla Carlsson, Johan Büser

Översyn av skattesystemet

Motionärer: Mattias Jonsson

Översyn av hållbarhetsredovisningslagen

Motionärer: Johan Büser

 

Mer om riksdagens allmänna motionstid här.
Mer om Göteborgs s-riksdagsledamöter här.

Uppdaterad 200219

facebook Twitter Email